Cepos’ kritik kan koges ned til, at der ikke er empirisk evidens for virkningen af vores forslag. Det til trods for, at vi har fremlagt en 88 sider lang rapport, hvor vi kommer rundt om eksisterende og ny viden samt en krystalklar gennemgang af vores beregninger og skøn.

Læs Cepos indlæg

DA og DI har i deres respektive planer brugt egne skøn uden videre dokumentation. Men her er Cepos langt mere afdæmpede i kritikken, fordi der er tale om forslag, som Cepos selv har sympati med.

Hele pointen med 2. generationsreformer er, at vi er nødt til at tænke ud af den boks, som Cepos har befundet sig i siden, tænketanken så dagens lys.

Jonas Schytz Juul

Hele pointen med 2. generationsreformer er, at vi er nødt til at tænke ud af den boks, som Cepos har befundet sig i siden, tænketanken så dagens lys. Samfundet står nemlig overfor en række samfundsøkonomiske udfordringer, som ikke kan løses med den gamle værktøjskasse med skattelettelser og ydelsesreduktioner.

Uansvarligt snævert fokus

Det er mere uansvarligt at fastholde et snævert fokus på klassiske arbejdsudbudsreformer, hvor potentialet er opbrugt, end at pege på 2. generationsreformer, der kan være med til at løse de mere komplekse problemer, vi står overfor. Hvis vi lader regnemodellerne tage styringen, fastfryser man hele reformdagsordenen og får ikke foretaget de nødvendige investeringer i fremtiden.

Det drejer sig fx om, at over ½ mio. danskere har svage basale færdigheder, den fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft og at dårligt arbejdsmiljø fører til et årligt beskæftigelsestab på 22.500 fuldtidspersoner.

Udfordringer som vi skal finde løsninger på, også selvom løsningerne ikke kan regnes igennem af Finansministeriet. Hvis man skal finde løsninger under den betingelse, at det skal have været gennemregnet og afprøvet tidligere, så kommer der næppe noget nyt ud af det.

Kvalificerede potentialeberegninger

Vi er kommet med en række bud på løsninger og kvalificeret potentialeberegningerne med hjælp fra DREAM-gruppen og andre eksterne kilder. Vi bringer spritnye analyser om fx arbejdsmiljø og efteruddannelse til bordet

Det ville dog ikke overraske, at man i Cepos’ egen logik kunne forbedre arbejdsmiljøet ved at skrue på nogle skattesatser. Nedad naturligvis.

Jonas Schytz Juul

Cepos er tilsyneladende ikke interesseret i at løse de udfordringer, vi peger på. For i indlægget kommer man hverken ind på selve indholdet af vores plan eller Cepos’ egne bud på løsninger.

Det ville dog ikke overraske, at man i Cepos’ egen logik kunne forbedre arbejdsmiljøet ved at skrue på nogle skattesatser. Nedad naturligvis.

Talisman for de rige venner

Vi bliver anklaget for økonomisk uansvarlig, og den kritik må vi på det kraftigste afvise. Vi har lagt en samlet økonomisk plan frem, der er fuldt finansieret.

Vi har i tillæg til planen beregnet potentialet ved at løse nogle af de udfordringer vi peger på. Men vi lægger ikke op til, at pengene kan disponeres, før gevinsterne er realiseret. Det er en ansvarlig finanspolitisk kurs. Langt mere end når Cepos vil bruge usikre dynamiske effekter af skattelettelser fra dag ét.

Cepos burde i virkeligheden slikke sig om munden i forhold til at løse de udfordringer, vi peger på. Det ville øge beskæftigelsen og frigøre et råderum på 26 mia. kr.

I stedet vælger man at køre videre i den gamle rille, hvor kreativiteten begrænser sig til noget, der kommer ud af ministeriernes regnemodeller. Man vil hellere være talisman for de rige venner end en seriøs samfundsøkonomisk tænketank.