Hvad har Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederiksberg, Egedal, Roskilde kommuner mon til fælles? Ud over at lægge postnummer til landets højeste gennemsnitsindkomster, er det også her, at færrest unge 13-17-årige har et erhvervsarbejde.

I de kommuner er andelen af unge med erhvervsarbejde på under 30 procent – og dermed landets laveste. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det nordsjællandske billede matcher et landsdækkende mønster: Zoomer man ud til hele Danmarkskortet, ses et tydeligt sammenfald mellem høje gennemsnitsindkomster og lav andel af unge med erhvervsarbejde. (se de to Danmarkskort nedenfor).

I den anden ende af skalaen har vi kommuner som Herning, Ringkøbing-Skjern og Varde, hvor omkring 42 procent af de 13-17-årige har et erhvervsarbejde.

”Det er i mine øjne indlysende, at de unge har fordel af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab allerede i en tidlig alder. Det gør jo deres overgang fra skole og uddannelse til arbejdslivet langt nemmere, fordi de allerede véd, hvad det vil sige at gå på arbejde om morgenen, tjene penge og have kolleger.

Lizette RISGAARD

Værdier i rygsækken

At mange unge fra den bedrestillede del af befolkningen ikke har erhvervsarbejde, er en stor udfordring, mener FH’s formand Lizette Risgaard. 

”Det er i mine øjne indlysende, at de unge har fordel af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab allerede i en tidlig alder. Det gør jo deres overgang fra skole og uddannelse til arbejdslivet langt nemmere, fordi de allerede véd, hvad det vil sige at gå på arbejde om morgenen, tjene penge og have kolleger.

Og virksomhederne får til gengæld arbejdskraft, som måske endda vender tilbage en dag. Så fritidsjob er win-win, siger Lizette Risgaard.

FH foreslår, at det skal være obligatorisk, at folkeskolerne tilbyder deres afgangselever muligheden for at komme i erhvervspraktik, så alle hermed får muligheden for afprøve arbejdsmarkedet

LÆS OGSÅ: Kære arbejdsgivere, vil I ikke snart behandle jeres ungarbejdere ordentligt?

Pakket ind i vat

Ungdomskonsulent hos Fagbevægelsens Hovedorganisation, Frederik Enevoldsen, er enig med Lizette Risgaard i, at det er kritisk, at mange velstillede unge ikke har fritidsjob. Han mener, det svækker sammenhængskraften i samfundet.

Vi har en generation af unge, som er pakket ind i vat – som ikke rigtigt har oplevet, at der findes mennesker, der ikke ligner dem selv. Med et erhvervsarbejde får man større respekt og empati for det store flertal af danskere, som hver dag yder hårdt manuelt arbejde

Frederik ENEVOLDSEN

”Vi har en generation af unge, som er pakket ind i vat – som ikke rigtigt har oplevet, at der findes mennesker, der ikke ligner dem selv. Med et erhvervsarbejde får man større respekt og empati for det store flertal af danskere, som hver dag yder hårdt manuelt arbejde,” siger han.

”Når man fx har prøvet at sætte dåsetomater op i timevis eller har slægt 40 kg vin op ad en trappe – så får man indblik i, hvilke konsekvenser politikernes beslutninger har for almindelige mennesker. Fx får man måske mere respekt for, at nogen kan have behov for tidligere pensionsalder, ” siger Frederik Enevoldsen.

Han peger også på, at forskning har vist, at de børn, der har haft erhvervsarbejde, får bedre karakterer i skolen.

Her arbejder færrest unge

Kommuner/andel (procent) af 13-17-årige med erhvervsarbejde.
Gentofte – 24,7
Frederiksberg – 25,8
København  – 27,1
Sorø – 27,1
Lyngby-Taarbæk – 27,1
Vordingborg – 28,3
Rudersdal – 28,4
Rødovre – 29
Egedal  – 29,8
Furesø – 29,8
Kalundborg  – 29,8
Roskilde – 29,9