sammenhængskraft

Mandlig Bilka-medarbejder i frugtafdelingen taler med en kunde

Rige folks børn har ikke erhvervsarbejde

Kommunerne med landets højeste indkomster er i store træk også dem, hvor færrest unge under 18 år har et erhvervsarbejde. Og det er et problem, mener FH’s formand Lizette Risgaard. ”Det er i mine øjne indlysende, at de unge har fordel af at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab allerede i en tidlig alder", siger hun.

FH støtter klimalov

FH støtter forslag til lov om klima, herunder målet om at reducere udledningerne med 70 pct. fra 1990-niveau på en måde, der ikke svækker sammenhængskraften og den sociale balance.