FH mener, at der er gode takter i regeringens udspil, da det er vigtigt, at der er uddannelsesmuligheder i hele Danmark, så vi giver vores unge gode muligheder for at uddanne sig. Men lige så vigtigt er det, at det sker med blik for, hvor der er praktikpladser og et arbejdsmarked efterfølgende, så vi får styrket sammenhængskraften i Danmark.

Vi mangler allerede i dag dygtige medarbejdere inden for en række områder, heriblandt inden for velfærdsområdet, og det er et problem, der kun bliver større de kommende år.

Nanna Højlund

”Men det går ikke, at regeringen vil finansiere udspillet ved at flytte rundt på midlerne inden for institutionernes eksisterende økonomi. Det kræver ekstra penge at sikre uddannelsesmuligheder med høj kvalitet i hele landet”, udtaler Nanna Højlund.

Der skal mere til end udflytning

Desværre tager regeringens udspil ikke hensyn til de problemer, der er med at få de unge til at søge ind på uddannelser inden for de fag, der står over for store rekrutteringsudfordringer.

Dette skal også ses i lyset af, at der gennem fire år med omprioriteringsbidrag er sparet på uddannelserne, hvilket kan gøre det ekstra svært for uddannelsesinstitutionerne at opretholde små udbud. Dette risikerer at skubbe yderligere til de rekrutteringsudfordringer, der blandt andet allerede er på velfærdsområdet.

”Vi mangler allerede i dag dygtige medarbejdere inden for en række områder, heriblandt inden for velfærdsområdet, og det er et problem, der kun bliver større de kommende år. Det kan derfor godt bekymre mig, om det vil få yderligere konsekvenser for søgningen til velfærdsprofessionerne, når mulighederne for at blive lærer, pædagog eller sygeplejerske forringes i de store byer, hvor vi altså også står med rekrutteringsudfordringer. Det er derfor ikke gjort alene med at rykke uddannelser ud i landet”, siger Nanna Højlund.