19,9 procent søger i år en erhvervsuddannelse mod 19.8 procent sidste år. Det viser søgetallene til ungdomsuddannelserne for de unge, der forlader 9. og 10. klasse, der netop er offentliggjort. De gymnasiale uddannelser har en lille tilbagegang på 1 procent

”Det er imidlertid lidt trist, at der ikke er flere, der vælger en erhvervsuddannelse. Der er de senere år gjort en stor indsats for at vise de unge og deres forældre, at en erhvervsuddannelser er et godt alternativ til gymnasiet. Men vi er åbenbart ikke trængt tilstrækkelig igennem med det budskab, at det er alsidige og spændende uddannelser, der åbner masser af muligheder”, siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Vi kommer til at mangle 100.000 faglærte i 2030

Problemet understreges af, at de seneste fremskrivninger fra AE-rådet viser, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 100.000 faglærte.

”Manglen på faglærte bliver en kæmpe udfordring både i den private og den offentlige sektor. Derfor bliver vi nødt til at gøre det endnu bedre”, siger Nanna Højlund.

”Vi skal fortsat arbejde på at få mere praksisfaglighed ind i folkeskolen. Her er der stadig meget at gøre. De enkelte kommuner må også diskutere, om de i den kommunale ungeindsats gør tilstrækkeligt for at informere de unge om mulighederne i en erhvervsuddannelse”.

Både unge og ældre kan blive faglærte 

Men en øget rekruttering fra grundskolen er ikke tilstrækkelig.

”Vi må også sikre, at de mange unge mellem 20 og 25 år, der ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse, – både ufaglærte og studenter – ledes ind i erhvervsuddannelserne, ligesom vi må udnytte det store potentiale, der ligger i at løfte ufaglærte til faglærte”, siger Nanna Højlund.

Der blev i november sidste år indgået en stor trepartsaftale om erhvervsuddannelserne, der blandt andet styrker det praktikpladsopsøgende arbejde, kvaliteten i uddannelserne og hjælpen til de unge med at finde en praktikplads.

”Vi har fået endnu bedre rammer for at sikre spændende og relevante uddannelser, der bliver helt centrale i at løse fremtidens udfordringer ikke mindst på klimaområdet. Vi må efter corona sætte alle kræfter ind på at styrke søgningen og sikre, at Danmark har nok faglærte i fremtiden, og mulighederne har aldrig været bedre”, slutter Nanna Højlund