Neutralitetsprincippet understøtter hele fundamentet for vores arbejdsmarked – nemlig, at løn og arbejdsforhold reguleres af kollektive overenskomster.

Årsagen til, at neutralitetsprincippet tages i anvendelse, skyldes ikke, at fagforeningen har varslet konflikt – men arbejdsgiverens lockout.

Arne Grevsen

Årsagen til, at virksomheder i konflikt med deres medarbejdere ikke kan få del i lønkompensationsordningen, er, at staten skal forholde sig neutralt under en konflikt mellem medarbejdere og arbejdsgiver. Staten må ikke støtte nogen af parterne, og da lønkompensationsordningen jo er statsstøtte, må den nødvendigvis omfattes af neutralitetsprincippet.

Til gengæld må parterne godt støttes af deres organisation. Der er intet til hinder for, at arbejdsgiveren kan modtage økonomisk støtte hos sin arbejdsgiverorganisation, såvel som de konfliktramte medarbejdere kan modtage konfliktunderstøttelse fra deres organisation.

Medarbejdere og arbejdsgiver klarer selv problemerne

I Danmark ønsker vi, at løn- og arbejdsforhold så vidt muligt aftales i kollektive overenskomster. Kan man ikke blive enige, bliver der varslet konflikt. Konflikt er ikke et mål, men en motivationsfaktor for at finde en løsning hurtigst muligt.

Hvis den ene part fik tilført statsmidler, ville dens incitament til at finde en løsning på konflikten alt andet lige være mindre, og hermed ville staten i sidste ende være med til at holde liv i en konflikt.

Nej, 670 virksomheder er ikke ramt

De to konservative politikere skriver, at det ikke er rimeligt at ”670 tvangslukkede virksomheder” er udelukket fra at modtage lønkompensation, fordi de har konflikter kørende med deres medarbejdere.

Hvis det var korrekt, at 670 virksomheder i Danmark pt var i konflikt med deres medarbejdere og hermed udelukket fra lønkompensation, ville det godt nok se voldsomt ud. Men hvor er de 670 virksomheder?

Langt de fleste af de 670 virksomheder, der er varslet konflikt overfor, er udenlandske virksomheder eller nye virksomheder i byggebranchen, Det er ikke lukkede virksomheder.

Jensens Bøfhus svigter sine medarbejdere

Den eneste virksomhed, der mig bekendt brokker sig over, at den ikke er berettiget til lønkompensation, er Jensens Bøfhus. I dette tilfælde skyldes årsagen til, at neutralitetsprincippet tages i anvendelse, ikke, at fagforeningen har varslet konflikt – men arbejdsgiverens lockout. Det er arbejdsgiveren, der har taget et kampskridt, som de er i deres gode ret til – men også i den situation må man følge reglerne og tage konsekvensen.

Eller mener de konservative nu, at hvis vi får en storkonflikt på arbejdsmarkedet, hvor hovedparten af de beskæftigede er berørt, så må de ledige fortsat godt få dagpenge? Det må de nemlig ikke nu, så dem må fagbevægelsens konfliktkasse også hjælpe.

Indlæg bragt i Børsen 28.04.21