Den 6. februar faldt det første af de tre forlig på det offentlige område på plads, nemlig på statens område. De statsansattes forhandlingsfællesskab CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) blev enige med skatteministeren om et tre-årigt forlig.

Aftalen indeholder foruden generelle lønstigninger bl.a. aftale om seniorbonus, en forenkling af pensionen, løn under sorgorlov og medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

Læs hele hele aftaleteksten her.