I år er det 75 år siden, at FN blev dannet. 

Det er næsten symbolsk, at fejringen af FN finder sted i et år, hvor COVID-19-pandemien mere end nogensinde har understreget behovet for internationalt samarbejde.

Ikke desto mindre er der stærke kræfter, som stiller spørgsmålstegn ved værdien af FN. 

USA står i første række til at vende FN og FN’s underorganisationer ryggen. Farvel til Parisaftalen om bekæmpelse af klimaforandringer, farvel til WHO midt i pandemien, og sådan kan man fortsætte. Den kurs er helt gal.

I fagbevægelsen kender vi alt til værdien af FN og ikke mindst til ILO, som den FN-organisation der i de seneste 101 år har formet internationale normer og standarder for arbejdslivet. 

Vi ønsker FN et langt liv, og vi ønsker, at den nuværende krise kan overkommes, så der på ny kommer en mere fælles erkendelse af, at kun gennem et stærkere internationalt samarbejde kan vi forandre verden til det bedre.

Bente Sorgenfrey

Stadig stort behov for international solidaritet

Fagbevægelsen er født ud af behovet for international solidaritet, og det er noget, der stadig er stort behov for. Se bare, hvad der sker i Hviderusland netop nu.

I FN’s levetid har vi oplevet, at verden er blevet mere og mere sammensvejset via alt fra globale institutioner som FN til den måde, vi kommunikerer på via internettet. 

Lige nu står vi midt i COVID-19-pandemien og skal finde en fælles vej ud af den krise, som både handler om sundhed og penge.

Der er brug for et stærkt internationalt samarbejde, hvis vi skal komme ud af krisen, uden det fører til omfattende tilbageslag for verdens dårligst stillede befolkning.

Vi kan ikke holde til, at vi svigter i genopretningen og kun tænker på os selv.

I denne uge fejrer vi femåret for FN’s 17 verdensmål, som skal nås inden 2030. Over de seneste årtier er det rent faktisk lykkedes at opnå positive resultater.

Andelen af verdens befolkning, som lever i absolut fattigdom, er halveret, otte ud af ti børn når at blive vaccineret inden de fylder et år, og 80 procent af verdens befolkning har adgang til elektricitet.

FH vil bekæmpe uligheden

I FH sætter vi bekæmpelse af uligheden højt. Det gælder herhjemme, og det gælder ude i verden.

I fagbevægelsen bakker vi op om FN og FN’s målsætninger. Vi ønsker FN et langt liv, og vi ønsker, at den nuværende krise kan overkommes, så der på ny kommer en mere fælles erkendelse af, at kun gennem et stærkere internationalt samarbejde kan vi forandre verden til det bedre.

Vi vil gerne hylde FN ved at citere FN’s generalsekretær António Gutteres, som for nylig udtalte:

”FN’s vision og løfte er, at mad, sundhed, vand og sanitet, uddannelse, anstændigt arbejde og social sikring ikke er varer, der er til salg til dem, der har råd. Det er grundlæggende menneskerettigheder, som alle er berettigede til. Vi arbejder på at nedbringe ulighed overalt”. 

Tillykke!

Coronakrisen lammer samfund verden over, men er især en trussel mod de allersvageste i udviklingslandene. Derfor er det helt afgørende, at regeringer og arbejdsmarkedets parter går i dialog om, hvordan man sikrer at både virksomheder og medarbejdere kan klare skærene i verdens fattigste lande.