På vegne af nordisk fagbevægelse mødtes formændene for de tre svenske hovedorganisationer, LO, TCO og SACO tirsdag den 22. september 2020 med Hvideruslands ambassadør i Stockholm.

FH’s næstformand, Bente Sorgenfrey er også formand for NFS, Nordens Faglige Sammenslutning, og hun har presset på for at få mødet etableret.

– Vi har nu overbragt en klar besked til Hviderusland. Vi har talrige eksempler på krænkelser af helt grundlæggende demokratiske rettigheder som retten til at ytre sig, til at demonstrere og til at strejke. Det må stoppe nu.

Vi er i løbende kontakt med den frie og uafhængige fagbevægelse i Hviderusland. Vi har en lang liste med navnene på de lokale strejkeledere, som er blevet fængslet og dømt

BENTE SORGENFREY

Gennemfør nyt valg

På mødet blev der overbragt en liste med krav til de hviderussiske myndigheder. Listen indeholder bl.a. krav om at omgøre præsidentvalget, der blev afholdt den 9. august 2020.

Det skal sikres, at et nyt valg bliver fair og transparent. NFS stiller også krav om, at Hviderusland lever op til deres forpligtelser i forhold til ILO-konventioner, som skal sikre de grundlæggende faglige rettigheder, herunder retten til at strejke.

Uhyrligheder mod befolkningen

– Vi er i løbende kontakt med den frie og uafhængige fagbevægelse i Hviderusland. Vi har en lang liste med navnene på de lokale strejkeledere, som er blevet fængslet og dømt.

Og ikke nok med, at de bliver straffet, der er også talrige eksempler på decideret vold og tortur i forbindelse med arrestationerne, fortæller Bente Sorgenfrey.

– Og når de først er straffet, bliver mange af dem fyret og sat på den sorte liste, som forhindrer dem i at få et nyt arbejde. Jeg har kæmpe respekt for, at de kæmper, selvom det får store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem og deres familier.

LÆS OGSÅ: FH støtter Hvideruslands uafhængige fagbevægelsen

På trods af den voldsomme fremfærd af politi og sikkerhedsstyrker, så fortsætter protesterne.

– Det er helt klart vores indtryk, at man har nået et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage i kampen for demokrati og retfærdighed. Protesterne vil fortsætte på trods af volden, slutter Bente Sorgenfrey.

NFS’ krav til Hviderusland

– Omgør præsidentvalget, så det afvikles fair og demokratisk, med sikkerhed for fuld gennemsigtighed og under international overvågning

– Respekt og bevægelsesfrihed for den uafhængige fagbevægelse i deres kamp for faglige rettigheder

– Løslad alle de fængslede demonstranter, borgere og fagforeningsmedlemmer

– Omgående stop for alle former for vold mod befolkningen, demonstranter og fagforeningsmedlemmer

– Stop for undertrykkelsen af kommunikation, internettet og medierne

– Respekt for pressefriheden

– Tillad befolkningen at færdes frit gennem landet og til at krydse grænserne

– Respekter og implementer de ILO-kernekonventioner, som er ratificeret af Hviderusland, og som skal beskytte arbejdstagere og fagforeninger samt deres ret til at tage kollektive kampskridt

– Ratificer yderligere ILO-konventioner, som skal sikre arbejdstagerne og deres demokratisk valgte repræsentanter fulde demokratiske rettigheder i deres arbejdsliv og demokratiudvikling i hele Hviderusland