I sidste uge fremlagde Anders Eldrup og bilkommissionen, en række modeller til at sikre et robust bilbeskatningssystem, der skal sikre en grønnere bilpark og lavere CO2-udledning.

Desværre betyder alle disse modeller et tab af provenu fra bilbeskatningen i milliardklassen i 2030 sammenlignet med i dag.

Solidarisk vej frem

Det synes vi i Fagbevægelsen er meget beklageligt. Vi bakker selvfølgelig op om, at vi skal have en grønnere bilpark. Men det skal gå hånd i hånd med social balance, samtidig med at lønmodtagerne fortsat kan tage bilen til og fra arbejde.

Derfor mener vi også, at der er brug for en omlægning af bilbeskatningen. Men den skal sikre, at støtten til elbiler rammer bredt på tværs af bilstørrelse og indkomstgrupper, og at provenuet fra bilbeskatningen opretholdes. Det er den mest solidariske vej frem.

SE OGSÅ: Sammenomgrønomstilling.dk

Desværre har bilkommissionen ikke fremlagt beregninger af de fordelingsmæssige konsekvenser af provenutabet. Det er væsentligt at holde sig for øje.

Hundredtusindvis af lønmodtagere er dybt afhængige af bilen, når de skal til og fra arbejde.

Arne Grevsen

Bilbeskatningen er i udgangspunktet meget progressiv, og et stort provenutab vil derfor isoleret set øge uligheden. Det er en pointe, der hidtil er blevet overset i debatten.

Beklagelig vurdering

Kommissionen forklarer, at den konkrete afvejning mellem de mange hensyn er af politisk karakter. Alligevel har man altså valgt ikke at dække provenutabet, med henvisning til, at de samfundsøkonomiske omkostninger er af en størrelsesorden, som ligger ud over, hvad kommissionen vurderer hensigtsmæssig.

I FH har vi et helt konkret forslag, som kan hjælpe til at rette op på skævheden i kommissionens forslag. Det er et værdibaseret tillæg til den løbende ejerafgift, på 1,5 pct. af bilens listepris ved indregistrering.

Arne Grevsen

Man har dermed foretaget en vurdering af, i hvilket omfang de samfundsøkonomiske omkostninger opvejer de fordelingsmæssige konsekvenser, inden der fremlægges modeller til politikernes afvejning. Det er beklageligt.

Værdibaseret tillæg

I FH har vi et helt konkret forslag, som kan hjælpe til at rette op på skævheden i kommissionens forslag. Det er et værdibaseret tillæg til den løbende ejerafgift, på 1,5 pct. af bilens listepris ved indregistrering.

Det betyder at ejeren af en typisk lille billig bil vil skulle betale ca. 100 kr. mere om måneden i ejerafgiften. Mens den bilejer, der har råd til en større bil skal af med 300 kr. mere om måneden. Det vil hjælpe til både at mindske uligheden og øge statens provenu.

Samtidig skal man huske, at hundredtusindvis af lønmodtagere er dybt afhængige af bilen, når de skal til og fra arbejde. Derfor har vi også et forslag om at tilpasse befordringsfradraget med et særligt hensyn til lønmodtagere med lang pendlingsafstand.

Fair overgang

I FH bakker vi fuldt ud op om 70 pct.-målsætningen frem mod 2030, og i vores helhedsplan for grøn omstilling peger vi på de klimatiltag, der kan indfri målsætningen.

Også hvordan fremtidens bilbeskatning kan skrues sammen, så vi sikre lønmodtagerne en mere fair overgang til et nyt beskatningssystem og et nyt bilmarked.

Ellers risikerer vi, at den grønne omstilling efterlader den største regning til dem, der har mindst. 

SE OGSÅ: Greentransitiontogether.com