Bilkommissionen fremlægger en række modeller til at sikre et robust bilbeskatningssystem med en grønnere bilpark med lavere CO2-udledning til følge. Men alle modeller betyder et tab af provenu fra bilbeskatningen i milliardklassen i 2030 sammenlignet med i dag.

Bilkommissionen viser, at vi risikerer at slå bunden ud af statskassen, øge uligheden og svække mobiliteten, hvis vi stirrer os blinde på antallet af nul- og lavemissionsbiler

Arne Grevsen

”Der er mange gode takter i anbefalingerne som i store træk flugter med FH’s forslag til ny bilbeskatning, men hullet i statskassen overskygger”, siger Arne Grevsen og fortsætter:

”Udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler er et redskab blandt mange til at nå 70 pct. målsætningen. Bilkommissionen viser, at vi risikerer at slå bunden ud af statskassen, øge uligheden og svække mobiliteten, hvis vi stirrer os blinde på antallet af nul- og lavemissionsbiler”, siger Arne Grevsen.

Beskatning baseret på bilens værdi er vigtig

Bilbeskatningen indbringer samlet set et tocifret årligt provenu til statskassen, og bilbeskatningen bidrager samtidig til den sociale balance. Bilkommissionen fastholder at bilens værdi skal være grundlaget for bilbeskatningen. Herudover indføres også CO2-udledning som element i beskatningen.

”Bilkommissionen er helt på linje med os, når de fastholder værdielementet i bilbeskatningen. Det bidrager både til den sociale balance og statens provenu, og i kombination med CO2-udledning som nyt teknisk kriterium sikrer anbefalingerne et bilbeskatningssystem, som er robust over for udviklingen i teknologien. Det er jeg meget tilfreds med”, siger Arne Grevsen.

Bilkommissionen anbefaler lige som FH også en delvis omlægning fra beskatning af anskaffelse til ejerskab.

”Det er rigtigt set, da den delvise omlægning fra beskatning af anskaffelse til ejerskab øger tempoet, hvormed bilparken udskiftes fra fossilbiler til elbiler”, siger Arne Grevsen.

Ejere af fossilbiler skal stadig kunne tage bilen til og fra arbejde

”Hundredtusindvis af lønmodtagere er afhængige af bilen, når de skal til og fra arbejde, og derfor er jeg tilfreds med, at Bilkommissionen har blik for, at ejere af fossilbiler stadig skal kunne komme til og fra arbejde”, siger Arne Grevsen, og konstaterer i forlængelse heraf:

”Det er også med til at sikre bilejerne en fair overgang til et nyt beskatningssystem og et nyt bilmarked.”

Behov for løbende overvågning af bilmarkedet og bilbeskatningen

Bilkommissionens anbefalinger bliver nu udgangspunktet for politiske forhandlinger, og her peger kommissionen på behovet for, at politikerne skriver ind, at udviklingen på bilmarkedet skal følges tæt.

”Når bilmarkedet står over for så store forandringer, er der brug for løbende overvågning, og vi foreslår en redegørelse, som hvert 3. år kortlægger bilmarkedet, bilbeskatningens fordelingsmæssige profil, statens provenu fra bilbeskatningen samt mobiliteten på arbejdsmarkedet”, siger Arne Grevsen og slutter:

”Jeg håber, at det bliver del af en bred politisk aftale, som forhåbentlig lander hurtigt og med fokus på statens provenu, fordelingsprofilen, mobiliteten og CO2”.