I dag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og det har 94.604 valgt at gøre.  Sammenlignet med sidste år er der tale om en stigning i antallet af ansøgere på 7 procent. 

”Der har været ekstra stor spænding om, hvor mange der ville søge ind på en videregående uddannelse i år i lyset af coronakrisen.

Og det er rigtig godt, at så mange unge vælger at læse videre. Både for samfundet og den enkelte, som ellers risikerer at være dårligt stillet på et presset arbejdsmarked”, siger Nanna Højlund.  

Erhvervsakademierne uddanner vigtig og relevant arbejdskraft til vores private virksomheder. Derfor er det dejligt, at flere unge har valgt at gå denne vej

Nanna Højlund

Krisen har sat en kæp i hjulet for mange unges planer om at rejse ud i verden eller at finde et arbejde, og det kan sandsynligvis forklare en del af interessen for at komme i gang med en videregående uddannelse.

Forventningen om større søgning til de videregående uddannelser var også baggrunden for, at regeringen sammen med Folketingets øvrige partier i juni indgik en aftale om at afsætte i alt 210 millioner kroner til at skabe flere studiepladser og øge optaget på de videregående uddannelser.

Mange ansøgere til erhvervsakademiuddannelserne

Den største procentvise stigning er på erhvervsakademierne. Der har således været 10 procent flere 1. prioritetsansøgninger til erhvervsakademiuddannelserne sammenholdt med sidste år. Det er en positiv nyhed. 

”Erhvervsakademierne uddanner vigtig og relevant arbejdskraft til vores private virksomheder. Derfor er det dejligt, at flere unge har valgt at gå denne vej. Det gør, at vi som samfund er godt rustet til at komme tilbage på sporet, når krisen har sluppet sit tag i Danmark.

Og så skal vi huske, at en erhvervsakademiuddannelse er en rigtig god og hurtig vej ind på arbejdsmarkedet for de studerende”, siger Nanna Højlund.   

Bacheloruddannelserne og professionsbacheloruddannelserne har også begge oplevet en stigning på hhv. 9 pct. og 2 pct. sammenlignet med 2019. 

Øget interesse for velfærdsuddannelserne

Søgningen til professionsbacheloruddannelserne, som blandt andet omfatter lærere, sygeplejersker og pædagoger er samlet set steget til trods for, at søgningen faldt i forbindelse med kvote-2-fristen i marts. Og det vækker glæde. 

”Vi har brug for flere dygtige fagprofessionelle, hvis vi skal styrke og udvikle vores velfærdssamfund. Derfor glæder det mig også, at søgningen til professionsbacheloruddannelserne samlet set er steget.

Det er afgørende, at flere unge får øjnene op for professionsbacheloruddannelserne og de mange spændende jobmuligheder, som der er på velfærdsområdet”, siger Nanna Højlund.    

Ansøgerne får svar på deres ansøgninger den 28. juli 2020.

Uddannelse er den bedste genstart siger FH

Uddannelse er den bedste genstart

Radiografforeningen

Radiograf