Videregående uddannelse

Uddannelsesbesparelser skal helt væk

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne annulleres fra 2019. Bente Sorgenfrey, formand for FTF hilser aftalen velkommen, men ønsker besparelserne fjernet for alle uddannelser.

FTF: Alle pædagoger skal kunne spotte børn og unge der mistrives

Pædagogerne har en helt central rolle i at løfte mange vigtige velfærds- og socialpolitiske opgaver. En reform af pædagoguddannelsen, der yderligere kan understøtte kvaliteten i opgaveløsningen er derfor velkommen. FTF er dog stærkt bekymret for dele af forslaget til den nye uddannelse. Den meget tidlige specialisering allerede efter første år stiller spørgsmålstegn ved om den studerende kan opnå de nødvendige grundlæggende kompetencer. Samtidig er det afgørende at specialpædagogik i forhold til børn og unge bliver et obligatorisk og vægtet område i alle specialiseringer.

Opslag af Ph.d.stipendier – uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd har indkaldt ansøgninger om støtte til ph.d.stipendier uden for universiteterne. Opslaget omfatter bl.a. professionshøjskoler, musikkonservatorier og statslige forskningsinstitutioner. Det er den enkelte kandidat, der selv søger om stipendiet, men det er nødvendigt at have tilsagn fra en institution, der vil stå for værtskabet. Der er informationsmøder den 21. marts og 22. marts.