Stilstanden i arbejdsløsheden i 2019 er sket efter faldet under de seneste års opsving.

Målt i antal er arbejdsløsheden samlet set faldet med over 60.000 fuldtidspersoner fra den seneste top under krisen (i midten af 2012) til december 2019. Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget dog ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.

Den stigende arbejdsstyrke er også grunden til, at arbejdsløsheden i 2019 har stået stille trods stigende beskæftigelse.

Læs hele analysen med tabeller, grafer og dokumentation