”Jeg synes overordnet, at Kommissionen skal roses for 2050-målet og for at komme med konkrete bud på, hvordan det kan indfris. I FH er vi glade for, at der på EU-niveau lægges planer med et ambitionsniveau og tanker, der ligner vores”, siger næstformand i FH Bente Sorgenfrey.

Højt, grønt ambitionsniveau kan styrke dansk beskæftigelse

Herhjemme har et stort flertal i Folketinget sat et mål om, at Danmark skal være klimaneutral i 2050. Og allerede i 2030 skal udledningerne være nedbragt med 70 pct. fra 1990-niveauet. 

Det er vigtigt, at vi også herhjemme tænker social retfærdighed i omstillingen og udarbejder planer med konkrete tiltag

Bente Sorgenfrey

FH vurderer, at et højt ambitionsniveau i EU kan mindske risikoen for, at danske arbejdspladser rykker ud af landet til skade for beskæftigelsen og klimaet. Og samtidig kan det øge efterspørgslen på danske, grønne løsninger. 

”Jeg bider mærke i, at forslaget lægger op til investeringer i bæredygtig energi, fjernvarme og renovering af bygninger. Det er områder, hvor vi i Danmark er dygtige, og der forhåbentlig kan skabes endnu flere, gode job”.

Brug for samarbejde mellem offentlige og private

I Kommissionens forslag indgår en plan om at finde i alt ca. 7.500 mia. kr. frem mod 2030 til at finansiere omstillingen. Pengene skal komme fra både offentlige og private, hvilket Bente Sorgenfrey kalder ”en fornuftig tilgang”.

Både den nye EU-fond og den danske regerings fond flugter med FH’s forslag om at etablere en investeringsfond, der skal bidrage til at løse klimakrisen og samtidig give afkast og nye, gode job

Bente Sorgenfrey

Hun understreger behovet for samarbejde mellem offentlige og private, og sammenligner idéen med den grønne investeringsfond, som den danske regering vil etablere.

”Både den nye EU-fond og den danske regerings fond flugter med FH’s forslag om at etablere en investeringsfond, der skal bidrage til at løse klimakrisen og samtidig give afkast og nye, gode job”, siger Bente Sorgenfrey.

De 7.500 mia. vil dog ikke være tilstrækkelige til at sikre omstillingen, fremgår det af Kommissionens forslag. Derfor forudser Bente Sorgenfrey også vanskelige drøftelser om både mængden og fordelingen af midler. Om det lykkes fuldt ud at rejse de private midler, vil også først vise sig over tid, påpeger Bente Sorgenfrey. 

”Vi kommer til at følge arbejdet tæt”, understreger hun.

Omstilling skal være socialt retfærdig

Et vigtigt element i Kommissionens nye forslag er, at omstillingen skal være socialt retfærdig. I forslaget fremhæves det, at omstillingen kan give store udfordringer i områder med job i olie- og kulindustri.

Men alle lande – uanset om de har olie- og kulindustri – vil kunne få støtte af en ny ’Just Transition Fund’, hvis de udarbejder såkaldte ’områdeplaner for en retfærdig omstilling’.

”Når man på EU-niveau taler retfærdig omstilling, tænker mange måske først og fremmest på kulminearbejdere og centraleuropæiske medlemslande. Men man må ikke glemme, at andre faggrupper i andre lande også står over for en udfordrende omstilling og ny tilværelse.

Ikke mindst i lande, hvor man har påtaget sig særligt høje ambitioner, som det er tilfældet i Danmark. Det er vigtigt, at vi også herhjemme tænker social retfærdighed i omstillingen og udarbejder planer med konkrete tiltag”, siger Bente Sorgenfrey. 

Bente Sorgenfrey

Vil du læse flere skarpe udmeldinger og debatindlæg