I regionerne og kommunerne er der allerede fokus på at bruge borgernes viden, perspektiver og ressourcer proaktivt i arbejdet med at løse opgaverne med velfærd. Der er dog stadig frugter at høste. Lederne har en nøglerolle i at få omsat de gode intentioner til virkelighed til gavn for borgerne.

Det er baggrunden for en ny rapport fra Væksthus for Ledelse: “Ledelse af borgerinddragelse”.

Rapporten gennemgår erfaringer og resultater fra 15 helt forskellige eksempler på udfordringer og opgaver ved vellykket ledelse af borgerinddragelse i sundhedssektoren.

Borgerens mening, oplevelser og ønsker skal fylde mere

Undersøgelsen viser at hovedparten af de interviewede ledere gav udtryk for, at de da allerede inddrog borgerne. Eller i det mindste havde et klart billede af deres perspektiv, behov og ønsker.

Senere har mange af lederne erkendt, at det langt fra var tilfældet

”Borgerinddragelse handler ikke om at kassere de fagprofessionelle perspektiver på sundhed og sygdom.

Det handler i stedet om at udvide perspektiverne. Så borgernes mening, oplevelser og ønsker kan spille en større rolle, og så de forskellige fagligheder kan samarbejde med udgangspunkt i borgernes ønsker.

Download undersøgelse

Her kan du downloade undersøgelsen: “Ledelse af borgerinddragelse – Erfaringer fra sundhedsområdet”

Projektet har via interviews undersøgt erfaringerne med borgerinddragelse i 15 cases fra henholdsvis den regionale og kommunale del af sundhedsvæsenet og fra samarbejder mellem dem.

Rapporten præsenterer i helt kort form hovedindholdet i hver case.

Lederne skal derfor kunne håndtere, at der kan være flere hensyn og faglige rationaler på spil.” Det siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Lederen skal bygge bro og nedbryde fordomme

Erfaringerne viser at en helt obligatorisk opgave for lederen, er at bygge bro internt i organisationen. Hvad enten det er på tværs af sektorer eller blot afdelinger.

Ofte er første skridt på vejen mod et godt samarbejde at nedbryde nogle af de gensidige fordomme om hinanden. Og i det hele taget at udfordre de faglige vaner og rutiner:

”Nogle medarbejdere finder det utrygt at inddrage borgerne. De ser det som en kritik af den måde, de har løst opgaverne på indtil nu. Som leder kræver det derfor stor respekt og lydhørhed. Ikke kun for borgerens ønsker. Men også for, hvordan medarbejdere og ledere i forskellige faggrupper og sektorer ser den fælles opgave,” siger Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

3 vigtige opgaver for lederen

Hovedkonklusionen fra de 15 cases fra sundhedsområdet peger på, at 3 vigtige ledelsesopgaver går igen:

3 vigtige ledelsesopgaver

  1. Den strategiske forståelse: – at forstå, hvad god borgerinddragelse er, og hvad man kan opnå med den
  2. Det fælles engagement: – at skabe engagement og ejerskab til borgerinddragelsen blandt medarbejderne
  3. Den tværgående ledelse: – at lede indsatsen for borgerinddragelse, når den går på tværs af fag, afdelinger eller sektorer

I rapporten kan du læse en gennemgang af alle tre ledelsesopgaver med fokus på udfordringer, typiske vanskeligheder og løsninger.

Således er der masser af gode råd, inspiration og praktiske metoder, som du kan bruge, når du skal stå i spidsen af arbejdet med velfærd i din kommune eller region.

FH’s Lederforum

FH’s Lederforum samler lederne på tværs af FH’s medlemsorganisationer. Lederforum er fælles talerør for over 40.000 ledere i den offentlige og private sektor.