Ved dine medarbejdere hvad der er vigtigt for dig, og hvilken adfærd, de kan forvente af dig?

Download undersøgelsen: “Dit personlige lederskab”

Download undersøgelsen fra Væksthus for Ledelse “Dit personlige lederskab” og få inspiration til at kende og udvikle dig som leder.

Ved de hvilke forventninger og krav du har til dine medarbejdere?

Det er nogle af de spørgsmål du skal svare på, når du ser dig selv i spejlet og definerer dit personlige ledelsesgrundlag. En “varedeklaration”, der skal give dig gennemslagskraft og succes på din arbejdsplads.

At være leder er ikke bare en formel rolle, man kan påtage sig.

Det bliver stadig vigtigere at kende og bruge dig selv personligt i dit lederjob. Det nødvendige følgeskab og succes som leder opnår du sjældent uden at investere din egen person.

Dit personlige lederskab er unikt

Derfor anbefaler Ledelseskommissionen, at alle ledere overvejer og formulerer et personligt ledelsesgrundlag, som flugter med arbejdspladsens fælles ledelsesgrundlag.

Dit personlige lederskab er i sagens natur unikt, og der er flere måder at udvikle det på, som kan være relevante for alle ledere.

Det er baggrunden for publikationen fra Væksthus for Ledelse “Dit personlige lederskab”, hvor fire ledelseseksperter giver deres bud på, hvordan man kan arbejde med sit personlige lederskab – ud fra fire forskellige perspektiver: ledelsesrum, selvindsigt, relationer samt kommunikation.

Undervejs fortæller otte ledere på forskellige niveauer i kommuner og regioner om deres egne udfordringer og erfaringer med at udvikle et personligt lederskab

Fokuser på dine styrker og svagheder

Med publikationen “Dit personlige lederskab” kan du stille skarpt på dine svagheder og styrker – og dermed beslutte hvilke dele af dit personlige lederskab du skal arbejde med.

Hvis ikke dit personlige ledelsesgrundlag flugter med med organisationens værdier for ledelse, er du måske havnet det forkerte sted.

Download: “Dit personlige lederskab” (PDF)

FH’s Lederforum

FH’s Lederforum samler lederne på tværs af FH’s medlemsorganisationer. Lederforum er fælles talerør for over 40.000 ledere i den offentlige og private sektor.