Afgørende for et godt samspil mellem leder og medarbejdere er, at parterne kender hinandens forventninger til god ledelse. Men hvad er egentlig god ledelse set fra medarbejdernes perspektiv? Og hvad skal du som leder gøre konkret? Det giver en undersøgelse fra Væksthus for Ledelse et bud på.

Væksthus for Ledelse er et partssamarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere fra det kommunale arbejdsmarked om at udvikle god ledelse

Hvad skal du gøre som leder

Undersøgelsen af medarbejdernes forventninger er beskrevet i publikationen ”Kære leder!”

Her kan man både blive klogere på medarbejdernes ønsker til god ledelse, og på, hvordan man som leder kan opfylde eller udfordre forventninger.

Man kan også læse om, hvorfor det ikke altid er så let for lederne at leve op til forventningerne – ligesom lederne giver deres bud på, hvordan medarbejderne selv kan bidrage til den gode ledelse.

Undersøgelsen bygger på grundige interviews med medarbejdergrupper på ni forskellige kommunale og regionale arbejdspladser og deres ledere.

Undersøgelsen peger på i alt syv forventninger, medarbejderne har til deres leder:

1. Sæt tydelige rammer

Du skal kommunikere tydeligt om både kerneopgaven og hverdagens opgaveløsning, så alle ved, hvad de skal og hvorfor. Forklar de økonomiske og politiske rammer på området, så medarbejderne forstår baggrunden for arbejdet samt arbejdsvilkårene. Sørg desuden for at oversætte forandringer og nye tiltag, der kommer udefra, så de giver mening i hverdagen.

“Hun er tydelig om, hvad hun forventer, men ridser også op, hvad der ikke behøver at være tiptop. Som medarbejder giver det en tryghed for, at prioriteringer er ok, og at der ikke falder en hammer senere”.

Selv om vi ikke altid får medhold, oplever vi os næsten altid hørt. Vi møder forståelse og får en god forklaring på, hvordan landet ligger. Vi kan komme med alt, stort og småt, uden at ledelsen bliver sur. Vi er vant til at blive taget alvorligt”.

Medarbejder fra undersøgelsen

2. Vær lyttende og inddragende

Gør det tydeligt, hvad medarbejderne har indflydelse på, og hvad der ikke er til debat, og lyt til medarbejdernes bekymringer, synspunkter og ideer. Vis, at du tager deres argumenter alvorligt og er parat til at lade dine egne synspunkter udfordre.

3. Vis tillid og bak op

For at være en god leder ifølge medarbejderne skal du delegere opgaver og ansvar med en forventning om, at alle gør deres bedste. Du skal følge engageret med i medarbejdernes arbejde uden at gribe unødigt ind eller kontrollere det i detaljer, og du skal bakke op om deres beslutninger og stole på deres dømmekraft.  

4. Hjælp medarbejderne med at få problemer løst

Sørg for, at der bliver handlet på kritiske problemer, som medarbejderne ikke selv kan løse, og hjælp dem med at prioritere de vigtigste udfordringer og finde de rigtige løsninger. Sørg også for selv at gå aktivt ind i en opgave for at aflaste og understøtte, når det er nødvendigt.

5. Se, udnyt og udvikl medarbejdernes stærke sider

Det er vigtigt for medarbejderne, at du har øje for, hvilke opgaver og funktioner den enkelte er god til og glad for i hverdagen. Fordel opgaver og ansvarsområder på en måde, der opleves retfærdig. Hav blik for medarbejdernes stærke og svage sider, og vær god til at opmuntre og udfordre dem til at afprøve nye ting.

6. Vis omsorg for de medarbejdere, der har det svært

Du skal skabe tryghed om, at alle kan risikere at have en periode, hvor de har behov for, at der tages særlige hensyn til dem i hverdagen. Udvis empati og menneskelighed, når medarbejderne indvier dig i deres personlige problemer, og tag tegn på stress alvorligt og sørg for, at der bliver handlet på dem.

7. Insister på og bidrag til en ordentlig omgangstone

Gå efter bolden, argumenter sagligt og lad ikke uenigheder sætte sig i en sag. Sæt aktivt ordentlighed i kommunikationen på dagsordenen, så der skabes fælles regler og kultur på området. Vær også god til at give ærlig og konstruktivt kritik, hvis der er noget, du ikke er tilfreds med.

Vær selv rollemodel for en respektfuld og direkte kommunikationsform, hvor man taler åbent indbyrdes i stedet for at gå bag hinandens ryg.

 Bestil eller download publikationen gratis på Lederweb.dk.