Niveauet er omtrent uændret i forhold til december 2018, mens arbejdsløsheden er faldet med 1.300 fuldtidspersoner de seneste tre måneder.

Målt i antal er arbejdsløsheden samlet set faldet med godt 61.000 fuldtidspersoner siden den seneste top under krisen (i midten af 2012) til oktober 2019.

Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget dog ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.