Det vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, murer Mette Schak Dahlmann, FH’s næstformand Nanna Højlund og formand for Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne, Ole Heinager, diskutere fredag d. 16. august kl. 10.45-11.45 på erhvervsskolen NEXT NØRREBRO i København.

Man skal kunne være sig selv – også når man går på en erhvervsuddannelse. Men vi kan desværre se, at mange LGBT+ personer ikke oplever, at de kan være åbne om deres seksualitet, og det går ud over trivslen.

Nanna Højlund, næstformand i FH

Derfor er der brug for mere rummelighed og plads til mangfoldighed. Både når det gælder kulturen på skolerne, sprogbruget og skolernes fysiske rammer, siger næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund.

Fire ud af ti LGBT+ personer er ikke åbne om deres seksualitet

En undersøgelse fra 2016 viser, at cirka 4 ud af 10 LGBT-personer oplever, at de i lav grad eller slet ikke er åbne om deres seksualitet på arbejdspladsen. Blandt de 18-29-årige var tallet 29 procent, og bekymringen er, at det også gør sig gældende for unge under uddannelse.

”Der skal være plads til alle på erhvervsuddannelserne. Det gælder naturligvis uanset køn, etnicitet, seksuel orientering eller politiske holdninger. Derfor er det også vigtigt, at vi skaber en kultur og et miljø på skolerne, hvor alle føler sig velkomne og oplever, at de kan være sig selv.

Og i og med at en stor del af en elevernes uddannelsesforløb foregår ude på arbejdspladser, er det også vigtigt, at vi får dem på banen”, siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Hvordan fremmer vi LGBT-personers trivsel?

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har inviteret beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og “Murer-Mette” – Mette Schak Dahlmann – til debatmøde om åbenhed og accept af kønsidentitet og seksualitet på erhvervsuddannelserne.

Mette Schak Dahlmann har som lesbisk murer ofte mødt både fordomme og praktiske problemer ved at være kvinde i et mandefag og fortæller på mødet, hvordan hun gerne ser, at man fremmer LGBT+personers trivsel på erhvervsskolerne.

FH’s næstformand Nanna Højlund og formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Ole Heinager deltager også i panelet.

Pride Week 2019

Anledningen til debatten er Pride Week 2019 i denne uge, der netop handler om, hvordan køn og seksualitet spiller en rolle for, hvem vi er, også når vi vælger uddannelse.

Mødet finder sted fredag d. 16. august Kl. 10.45-11.45 på erhvervsskolen NEXT NØRREBRO – Rebslagervej 11, 2400 København NV.

Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis.

Kontakt: Pressekoordinator i FH, Anette Bindslev, 23 38 42 14 eller politisk konsulent i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Thomas Bille Winkel, 40 91 98 78.