Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har i dag taget hul på de indledende drøftelser af Socialdemokratiets forslag om værdig tilbagetrækning.

Statsministeren, DA og FH har i dag drøftet, hvorvidt der er basis for en trepartsforhandling.

Ifølge Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, er arbejdsmarkedets parter et stykke fra hinanden i spørgsmålet om, hvorvidt en rettighedsbaseret tidligere pension er en god ide. Og hun understreger, at det i sidste ende er politikernes ansvar at finde en løsning på værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Politikernes ansvar at finde en løsning

”Det var politikerne, som i sin tid valgte at forringe efterlønsordningen – en ordning, som kunne sikre at lønmodtagere selv var med til at spare op til at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet uden at stå med hatten i hånden. Derfor er det også politikernes ansvar at lande en løsning, så de lønmodtagere, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har bidraget i mange år, kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet nogle år tidligere,” siger Lizette Risgaard.

Hun pointerer, at selvom mange kan arbejde til den pensionsalder, vi vil få fremover, vil der også være lønmodtagere, som ikke kan.

“Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv. Fagbevægelsen bidrager meget gerne, og det håber jeg naturligvis også, at arbejdsgiverne gør”, siger Lizette Risgaard.

Lønmodtagerne rammes hårdest

Den stigende pensionsalder og de facto afskaffelsen af efterlønnen har ramt mange af fagbevægelsens medlemmer hårdt. Det vil ramme flere og hårdere i takt med, at pensionsalderen stiger, hvis ikke politikerne finder en løsning.

”Allerede i dag er der alt for mange, som nedslides af et langt og hårdt arbejdsliv. Mange af dem får en alderdom med smerter, og de lever i kortere tid – det er dokumenteret. Det er ikke rimeligt, og problemet bliver kun større, når pensionsalderen stiger – og hvis vi ikke gør noget ved arbejdsmiljøet på arbejdspladserne,” siger Lizette Risgaard.

“Ingen bør gå direkte fra arbejdet til sygesengen. Derfor er det helt afgørende, at der nu findes en løsning. Alle skal have ret til flere gode år – både på arbejdsmarkedet og som pensionist”, siger FH-formanden.