I takt med at fronterne bliver skærpet i kapløbet mellem globalisering og protektionisme, kommer der også øget fokus på, hvor den industrielle produktion foregår. I vores del af verden handler det naturligt nok om fremtiden for industriel produktion i EU landene.

EU Kommissionen lancerede tilbage i 2017 en rundbordsdebat om fremtidens industripolitik. Man inviterede eksperter fra de forskellige interessenter, herunder også fagbevægelsen, til at være med i dette arbejde.

Det er der nu kommet en spændende rapport ud af. ( Se her EU-Kommissionens rapport “A vision for the European industry until 2030”).

Rapporten præsenterer en vision om europæisk fremstillingsindustri som global leder i 2030!

Den placering kan nås, hvis man lever op til de visioner, som lægges frem i rapporten: At industrien tager ansvar for at levere værdi for samfundet, miljøet og økonomierne. Læg dertil, at man bygger sin konkurrencefordel på banebrydende teknologier, respekt for miljø og biodiversitet, investeringer i mennesker og via globale alliancer.

Rapporten slår fast, at den industrielle transformation finder sted i en tid præget af langsigtede globale forandringer. Ud over konfrontationerne mellem globalisering og protektionisme handler det også om voksende sociale og samfundsmæssige modsætninger, de voldsomme forandringer som digitaliseringen medfører, klimaforandringerne og andre miljømæssige udfordringer.

Ny europæisk model

Skal man tackle alle disse udfordringer, så skal man udvikle en ny europæisk model for fremstillingsindustrien. Det vil kræve samarbejde og handling om at stimulere innovation og teknologiudnyttelse. Noget der er helt afgørende, for at Europas industri bliver klimaneutral og udnytter ressourcer effektivt.

Skal man tackle alle disse udfordringer, så skal man udvikle en ny europæisk model for fremstillingsindustrien. Det vil kræve samarbejde og handling om at stimulere innovation og teknologiudnyttelse. Noget der er helt afgørende, for at Europas industri bliver klimaneutral og udnytter ressourcer effektivt.

For at styrke den globale konkurrencekraft skal EU’s indre marked styrkes, samtidig med at der kommer nyt fokus på at støtte op om de strategiske værdikæder. Det handler bl.a. om stærkere samarbejde mellem virksomheder, medlemsstater og EU.

Rapporten understreger også den betydning, som åbne og fair handelsrelationer har for at støtte en global førerposition til europæisk industri.

Endelig – men absolut ikke uvæsentligt, fastslår rapporten, at Europa skal føre en politik, der sikrer en fair og inkluderende fordeling af gevinsterne ved den industrielle transformation.

Fremstillingsindustrierne sat under lup

Eurofound (det europæiske agentur til forbedring af arbejds- og levevilkår) har gennemført et projekt for Europaparlamentet om fremtiden for fremstillingsindustrierne i Europa.

Her er man bl.a. nået frem til, at Europa, når det måles på vækst og beskæftigelse, vil få flere gevinster ud af den omstilling, som er nødvendig for at leve op til målsætningerne i Parisaftalen om klimaforandringer.

Se her Eurofounds rapport ”The future of manufacturing Europe”.

Projektet er også nået frem til, at hurtig kommerciel udnyttelse af spirende teknologier vil have stor betydning for konkurrencefordelene og skaber flere jobs.

Endelig er forventningen, at fremtidens industri vil føre til bedre job, som kræver nye og større færdigheder.              

Samlet set slår de to rapporter positive toner an. Men en styrket industriproduktion i Europa kommer kun, hvis der gennemføres forandringer. Gøres det rigtigt, kan det blive en transformation, som både giver svarene på, hvordan vi opnår klimaneutral produktion, og samtidig kommer arbejdstagerne til gode i form af bedre job.