Derfor vil jeg nu helt indledningsvist fastslå, at FH stadig bakker op om velfærdsforliget!

Vi forstår præmissen om, at når levealderen stiger, er der behov for, at vi arbejder længere. Ellers kan vi ikke finansiere et stærkt velfærdssamfund.

Men jeg også nødt til at pointere, at politikerne ikke har levet op til forudsætningerne for velfærdsforliget. Aftalen var, at hvis lønmodtagerne skulle arbejde længere, så skulle arbejdsmiljøet forbedres. Samtidig skulle der sikres værdige tilbagetrækningsmuligheder for dem, som blev nedslidt.

Vi opfordrer politikerne til at overholde deres del af aftalen, hvis de vil bevare lønmodtagernes opbakning.

Lizette Risgaard, Formand i FH

Politikerne er løbet fra regningen

I lørdagens udgave af Politiken konstaterede jeg, at forudsætningerne ikke er blevet indfriet. Det er altså ikke mig, som løber fra regningen. Det er politikerne.

Betyder det, at fagbevægelsen opfordrer til at bryde velfærdsforliget? Nej, men vi opfordrer politikerne til at overholde deres del af aftalen, hvis de vil bevare lønmodtagernes opbakning.

Det kræver bl.a. en ret til tidligere tilbagetrækning for dem, som er kommet tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i længst tid. Det mener jeg sådan set er både rimeligt og solidarisk. Hvorfor skulle de, som har bidraget længst straffes med et otium i sygesengen?

Brud på samfundskontrakten

Winther pointerer, at vores velfærdssamfund bygger på en samfundskontrakt, hvor alle afleverer halvdelen af deres løn til fællesskabet, så længe de kan.

Derfor vil det være et brud på selve samfundskontrakten, hvis nedslidningstruede lønmodtagere trækker sig fra arbejdsmarkedet før tid. Hvad nu, hvis nogle af dem stadig kunne arbejde?   

Det er relevant at bringe samfundskontrakten på banen i diskussionen om pensionsalder. Winther overser bare – meget belejligt – det vigtigste aspekt.

Nemlig, at hele forudsætningen for danskernes villighed til at betale en forholdsvis høj skat er, at de oplever en retfærdig fordeling af goder og muligheder i samfundet. Fx retten til at trække sig tilbage, når kroppen siger stop.

Er det asocialt? Det synes jeg egentlig ikke.

Læs mere om “Velfærd” på fho.dk

STYRK VELFÆRDEN

FH’s forslag til en national velfærdspagt