Økonomer herhjemme ser forskelligt på dansk økonomis tilstand. Især temperaturen på arbejdsmarkedet.

Det er i hvert fald det indtryk, jeg ofte får ved at følge debatten i medierne. Et besøg på Økonomi- og Indenrigsministeriets (OIM) hjemmeside efterlader mig til gengæld med et mere konsensuspræget indtryk af konjunkturbilledet. På siden er der en oversigt over væsentlige prognosemageres vurdering af dansk økonomi.

Vi har nu en enestående mulighed for at få flere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Den viser en overvejende samstemmende fortælling: Væksten ser ud til at fortsætte. Men på et lavere niveau. Det skyldes for det første, at global vækst er toppet. For det andet er det naturligt, at fremgangen herhjemme nu sænker farten. Økonomien er ved at normalisere sig efter flere år, hvor vi har skullet hente det tabte fra krisen.

Den økonomiske usikkerhed kan pege både op og ned

Det oplagte spørgsmål er derfor: Hvordan vokser det, der tilsyneladende blot er nuanceforskelle om konjunkturbilledet, til større uenigheder? Det umiddelbare svar er, at prognosemagerens bedste bud, som er gengivet på OIM’s oversigt, er forbundet med usikkerhed.

Den usikkerhed kan både pege op og ned. Mediernes fokus er typisk på risikofaktorer ud over dem, der allerede er indarbejdet i prognoserne. Det er her, at uenighederne fremstår som enorme, fordi prognosemagerne tillægger risici forskellig værdi.

Frygt for mangel på arbejdskraft med deraf følgende risiko for overophedning fyldte meget i medierne i 2018. Ligesom årene før. Med andre ord har risikofaktorerne peget i opadgående retning.

Fælles for de prognoser, der er kommet i år, er omvendt, at den sårbare internationale situation betyder, at risikobilledet i stedet peger nedad. Det er også konklusionen i den dugfriske rapport fra OECD, som udkom tirsdag.

Dansk økonomi afhængig af omverdenen

Danske økonomer læner sig op ad internationale institutioners skøn for global vækst. Som en lille, åben økonomi er Danmark meget afhængig af, hvordan vindene blæser ude i verden.

Derfor tegner der sig også et mere dystert billede af vækstudsigterne herhjemme. Den internationale situation med handelskrig og brexit ses nu som den største trussel mod væksten.

Det har dæmpet diskussionerne om overophedning. Debatten drejer sig nu mere om, hvordan dansk økonomi klarer sig i modvind fra udlandet. Her er vurderingen klar – bl.a. fra Nationalbanken: Dansk økonomi står stærkt og er godt rustet til at modstå en afmatning i verdensøkonomien.

Enestående mulighed for at få alle med

Vi har nu en enestående mulighed for at få flere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Frem for med pisk at gennemføre arbejdsudbudsreformer af frygt for overophedning, bør vi derfor sikre bedre muligheder for, at svagere grupper kan opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det kræver ikke mindst investeringer i opkvalificering. Det gavner ikke kun den enkelte. Det sikrer også kvalificeret arbejdskraft til glæde for arbejdsgiverne og skaber gode rammer for vækst og velstand på lang sigt.

Læs mere om Økonomi på fho.dk
Læs flere debatindlæg på fho.dk