Regeringen har netop indgået en aftale om seniorpension sammen Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. 

FH har slået på tromme for en ret til tidligere tilbagetrækning. Det skyldes, at fagbevægelsen ønsker værdig tilbagetrækning, så man ikke skal gå fra arbejdsmarked til sygeseng. 

”Jeg er skuffet over, at regeringen, DF og de Radikale indgår en hovsa-aftale, der ikke løser de problemer, de selv har skabt, da de forringede efterlønnen markant”, siger Lizette Risgaard.  

”Det positive jeg har at sige om den her aftale. Det er, at det er første gang, mens jeg kan huske, at de her partier ikke forringer, men i stedet forsøger at forbedre forholdene for de nedslidte”, siger Lizette Risgaard.

Rettighedsmodel er afgørende

Et væsentligt krav fra FH til regeringen er, at flere danske lønmodtagere sikres gode og raske år i deres otium. 

”Det er afgørende for os, at der strikkes en rettighedsbaseret model sammen, målrettet de lønmodtagere, som er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det mener vi er en solidarisk løsning, som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder og stærkt forringede efterløn”, siger Lizette Risgaard. 

Det er aftalt, at en kommission uden deltagelse fra arbejdsmarkedets parter skal se på udfordringerne med den stigende pensionsalder fra 2040.

”Det er en tynd kop te. Der er brug for løsninger for de nedslidte i dag. De kan ikke vente i 20 år”, siger Lizette Risgaard.

Aftalen lægger op til, at flere syge og nedslidte med nedsat arbejdsevne vil kunne få seniorpension. FH konstaterer, at aftaleparterne ikke har konkretiseret, hvem tilkendelsesmyndigheden bliver.

”Det bliver vanskeligt at vurdere effekten af aftalen, når vi ikke ved, hvem der får lov til at være dommer over tilkendelsen af seniorpension”, siger Lizette Risgaard. 

”Det er desuden spild af penge, at øge seniorpræmien fra 30.000 kr. til 42.000 kr., når beskæftigelsesministeriet selv har beregnet, at 91% af dem der kan modtage præmien, alligevel ville arbejde efter pensionsalderen. De penge kunne bruges bedre på dem, der har behov”, siger Lizette Risgaard.

Læs mere om pension og tilbagetrækning på fho.dk