Strategien er dog gået under radaren herhjemme. Det undrer mig. På et tidspunkt, hvor vestlige lande oplever relativ lav produktivitetsvækst og stigende ulighed i indkomster og formuer, håber jeg, at de nye toner fra OECD får den bevågenhed, som de fortjener.

For der ligger en nyhed i kursskiftet.

OECD’s første jobstrategi fra 1994 foreslog bl.a. liberaliserede arbejdsmarkeder, forringet jobbeskyttelse og nedsat arbejdsløshedsforsikring for at reducere ledigheden.

Arbejdsgivere og fagforeninger kan hjælpe med udformningen af uddannelse og livslang læring for at sikre samklang mellem arbejdsmarkedets behov og de færdigheder, uddannelsessystemet leverer.

Allan Lyngsø Madsen

Men 1994-strategien fik også negative konsekvenser, og efter stigende kritik kom en revideret jobstrategi i 2006. Her åbnede man for andre måder at opnå et velfungerende arbejdsmarked på med de nordiske lande som inspiration.

Lande der fremmer høj beskæftigelse klarer sig bedre

Og 2018-strategien videre end det: Lande, der fremmer høj beskæftigelse, gode job og rummelighed – som Norge, Sverige, Island og Danmark – klarer sig bedre end dem, der overvejende fokuserer på markedsfleksibilitet.

Fleksibilitet på produkt- og arbejdsmarkeder er med andre ord nødvendige for vækst, men de er ikke tilstrækkelige til samtidig at sikre høj beskæftigelse, gode job og et rummeligt samfund.

OECD-strategien er derfor baseret på tre principper:

  • Fremme af et miljø, hvor gode arbejdspladser kan udvikles. Uddannelse og kompetenceudvikling er afgørende for et lands evne til at have job af høj kvalitet.
  • Mere aktiv forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet og beskyttelse af personer mod risici på arbejdsmarkedet. Det skal sikre mere lige muligheder uanset social baggrund. Gode uddannelsesmuligheder igennem hele arbejdslivet er nødvendige for at forhindre folk i at hænge fast i ledighed eller job med dårlige forhold. Med støtte i nyere forskning understreges betydningen af, at forsikringssystemer har en høj grad af dækning og kombineres med en aktiv indsats for at komme tilbage til arbejde.
  • Vigtigheden af, at man i et hurtigt skiftende arbejdsmarked, tilpasser sig, så medarbejdere, der mister jobbet, kan skifte til nyt job.

Kollektive aftaler er en del af løsningen

Det er værd at bemærke, at OECD fremhæver arbejdsmarkedets parter og kollektive aftaler som en del af løsningen på udfordringerne med at hjælpe arbejdstagere og virksomheder med at tilpasse sig den teknologiske forandring

Arbejdsgivere og fagforeninger kan hjælpe med udformningen af uddannelse og livslang læring for at sikre samklang mellem arbejdsmarkedets behov og de færdigheder, uddannelsessystemet leverer.

Vi har derfor meget at vinde ved at videreudvikle vores egen model i stedet for at skæve til udlandet.

Læs mere om økonomi på fho.dk
Læs flere debatindlæg på fho.dk