– Selv om ledigheden steg lidt i februar, er der i dag over 60.000 færre bruttoledige, end der var midt under krisen. Målt i forhold til arbejdsstyrken er ledigheden i øjeblikket på det laveste niveau i 10 år. Der bliver fortsat skabt flere job, og udviklingen peger i retningen af, at endnu flere kan forlade arbejdsløshedskøen, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Arbejdsstyrken stiger 

Arbejdsløsheden er dog i dette opsving ikke faldet i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at arbejdsstyrken stiger kraftigt i disse år. Flere personer er aktive på arbejdsmarkedet i længere tid, flere unge kommer ind på arbejdsmarkedet, der sker en øget integration på det danske arbejdsmarked, og dertil er der tilgang af udenlandsk arbejdskraft. En stor del af den stigende beskæftigelse bliver dermed dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken.

– Den stigende arbejdsstyrke giver plads til, at beskæftigelsen kan stige og ledigheden falde yderligere, uden at vi løber tør for arbejdskraft.

50.000 skyggeledige

Ud over de godt 100.000 registrerede ledige, er der også en gruppe på ca. 50.000 personer, som reelt set også er arbejdsløse, selv om de ikke registreres som bruttoledige. Det kan fx skyldes, at de ikke visiteres som job-parate. Det kan også skyldes, at de hverken modtager kontanthjælp eller dagpenge fx på grund af ægtefælles indkomst eller mistet dagpengeret.

– Der er altså stadig ledig arbejdskraft herhjemme. Bruttoledigheden giver ikke et fuldendt billede af antallet af personer, der står uden arbejde, siger Mette Hørdum Larsen.

Behov for opkvalificering og uddannelse

– Vi står med en rigtig god mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Der skal investeres i den rette indsats for at få alle med. Der er nogle med behov for uddannelse og opkvalificering, andre med behov for en særlig socialpolitisk indsats.

Selv om der fortsat er ledig arbejdskraft, er der visse områder, hvor det kan være vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft, herunder ikke mindst faglærte.

– Investeringer i opkvalificering og uddannelse er også vejen frem, når det kommer til at sikre det rigtige match mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, som arbejdsstyrken har, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs FH’s notat: Arbejdsløsheden stod stille i februar