Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at lønstigningerne fortsat ligger på et moderat niveau i udlandet og i Danmark: Lønstigningstakten inden for fremstilling i udlandet udgjorde 2,6 pct. i 4. kvartal 2018, mens lønstigningstakten for fremstilling i Danmark udgjorde 2,5 pct.

Forskellen på 0,1 procentpoint er dermed den samme som i 3. kvartal 2018. Inden for handel steg udlandets lønninger 2,6 pct., hvilket er 0,2 pct. point mere end de danske lønninger. Inden for bygge og anlæg er de danske lønninger steget 3,4 pct. mod 3,3 pct. i udlandet.

Se de nye tal for lønudviklingen på DA’s hjemmeside

“Lønstigningerne er fortsat ganske moderate. Det sker på ryggen af en stærk konkurrenceevne, stigende beskæftigelse og faldende arbejdsløshed. Der er plads til højere lønstigninger herhjemme. Vi nærmer os et arbejdsmarked og en situation, hvor løn- og prisudviklingen er i mere normale størrelser. Det er faktisk helt naturligt, at lønstigningstakten øges i takt med, at temperaturen på arbejdsmarkedet nærmer sig normalniveau,” siger Allan Lyngsø Madsen.

Vi har lagt krisen bag os

FH forventer, at lønstigningstakten stiger i de kommende år – fra 2,5 procent i 2018 til 2,8 procent i 2020. Højere – dog stadig moderate – lønstigninger bidrager til at lette presset på arbejdsmarkedet, blandt andet fordi det er med til at afdæmpe fremgangen i eksporten. Det vil også betyde en fortsat stigning i købekraften.

”Højere lønstigninger er aktuelt ikke tegn på overophedning. Højere lønstigninger er et tegn på, at vi for alvor har lagt en historisk lang og dyb krise bag os, som virkelig har sat sine spor på det danske arbejdsmarked”, siger Allan Lyngsø Madsen.