I 3. kvartal 2018 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end kvartalet før. Lønstigningstakten er dermed stabil på et let forhøjet niveau i forhold til perioden fra 2015 til starten af 2018, hvor den var ca. 2¼ pct. Lønudviklingen på DA-området lå 0,2 pct.-point over referenceforløbet i 3. kvartal 2018.

Ifølge Danmarks Statistiks nye, standardberegnede lønindeks steg lønnen for statsansatte 2,7 pct. i 3. kvartal 2018, med 1,4 for kommunalt ansatte og med 1,5 pct. for regionalt ansatte.

Inflationen var 1,1 pct. i 3. kvartal 2018, hvilket betyder en reallønsfremgang på DA-området på 1,4 pct., mens ansatte i kommuner, regioner og staten oplevede en ændring i reallønnen på hhv. 0,3 pct., 0,4 pct. og 1,6 pct.

Læs “Dokumentation” med figurer og illustrationer

Download; Lønudvikling 3. kvartal 2018 (PDF-fil)