Digitalisering vil medføre flere muligheder end risici, lyder svaret fra 80 procent af de adspurgte danskere i en ny undersøgelse om lønmodtagernes syn på digitalisering lavet af den Europæiske Fagbevægelses Sammenslutning (EFS).

Det er en hel del mere end europæerne generelt. Her der det nemlig kun lige omkring 50 procent, der er positivt indstillet over for digitalisering.

De positivt indstillede tror på, at digitaliseringen kan medføre nye jobs inden for IT og teknologi, ligesom de ser mulighed for, at udviklingen kan betyde kortere og mere fleksibel arbejdstid.

– Digitaliseringen skal håndteres, så den medfører positive ændringer for lønmodtagerne. Det kræver, at vi har blik på, hvordan den kommer så mange som mulig til gavn, siger formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Men der er da også bekymringer at spore i undersøgelsen. Den primære bekymring går på en høj risiko for, at job forsvinder og at ansættelser i fremtiden vil blive mere usikre på grund af digitalisering. En tredjedel peger også på risikoen for, at lønmodtagernes indflydelse på arbejdspladsen svækkes som led i udviklingen.

– Det er vigtigt, at der mekanismer, der understøtter de ansatte, der ser robotter og kunstig intelligens overtage deres jobfunktioner.  Vi skal sikre, at de stadig har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kræver at der er de rette økonomiske rammer som kompetencefonde, læringskonti og relevante tilbud om opkvalificering eller efter- og videreuddannelse, siger Lars Qvistgaard.

1500 lønmodtagere fra hele Europa deltog i undersøgelsen: Digitalisation and workers participation: What Trade unions, Company Level workers and Online Platform Workers in Europe Think.