"Hvorfor dog afskære nogle arbejdsløse fra at tage en jobrettet efteruddannelse, alene fordi de tidligere har taget en videregående uddannelse? Hvorfor skal en bygningskonstruktør eller en pædagoguddannet ikke have mulighed for at tage en efteruddannelse, hvis de skulle blive arbejdsløse en dag?" Sådan spurgte Bente Sorgenfrey, formand FTF, til regeringens udspil til en beskæftigelsesreform fra talerstolen i sin 1.maj-tale i Fælledparken i København i dag. 

FTF-formanden fandt ellers mange ting at glæde sig over reformudspillet, der blev offentliggjort i går: At meningsløs aktivering skal erstattes med relevant uddannelse. At a-kasserne skal spille en større rolle. At regeringen siger nej til at spare på beskæftigelsesindsatsen, som Venstre ellers har slået kraftigt til lyd for. Tak for det Mette! lød kvitteringen fra Bente Sorgenfrey. 

”Men når det er sagt, skal det altså også siges, at der er punkter i jeres beskæftigelsesreform, der direkte modarbejder manges muligheder for at komme i job. Hvorfor straffe dem, der har fået en uddannelse, ved at fjerne deres chance for at tage en efteruddannelse målrettet arbejdsmarkedets behov? Det forstår jeg simpelthen ikke”, sagde Bente Sorgenfrey.

Løsningen er ikke nulvækst
Hun brugte også sin 1. maj-tale til at tale om vækst – vækst i form af flere arbejdspladser i den private sektor.

Men vækst i den private sektor skal ikke skabes ved at skære ned på den offentlige sektor, som mange parter jævnligt slår til lyd for den aktuelle vækstdebat. Væksten skal derimod skabes ved, at den offentlige sektor og den private sektor arbejder bedre sammen, pointerede Bente Sorgenfrey. 

”Løsningen er ikke nulvækst i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal være stærk nok til at kunne hjælpe den private sektor til vækst. Så næste gang I hører nogen råbe om udbud og udlicitering – om at den offentlige sektor skal skæres ned til sokkeholderne: Så sig nej! Det er meget bedre at bruge den offentlige sektor til at skabe job i den private sektor”, sagde hun. 

Bente Sorgenfrey opfordrede bl.a. kommunerne til at bruge deres budgetter i stedet for at spare op, som mange har gjort af frygt for Corydons økonomiske hammer. 

”Kære borgmestre og kommunaldirektører: Renover jeres bygninger. Byg nyt, hvor det er nødvendigt. Anlæg nye legepladser, reetabler nogle veje – brug de penge, I allerede har fået”, sagde hun med henvisning til, at kommunerne både i 2011 og 2012 brugte fem milliarder kroner mindre end de havde budgetteret med. 

FTF har gentagne gange peget på, at kommunerne i forvejen sparer så meget, at det går ud over beskæftigelsen og samfundsøkonomien. 

Tøj, kaffe og mobiltelefoner
Bente Sorgenfrey mindede også om, at 1. maj er en international kampdag – med særlig tanke til de mere end tusind tekstilarbejderne i Bangladesh, der for næsten præcis et år siden mistede livet, da en stor fabrik styrtede sammen. I dag – et år efter – bliver tekstilarbejdere, der får en timeløn på under to kroner, fortsat truet med tæsk af deres ledere, hvis de melder sig ind i en fagforening. 

Bente Sorgenfrey understregede, at man ved at være medlem af en fagforening herhjemme, også er med til at støtte fagforeningsarbejde i andre lande, hvor der er stærkt brug for bedre arbejdsforhold. 

”På mange af de fabrikker, der syr vores tøj, rister vores kaffe og samler vores mobiltelefoner, arbejder mennesker, hvis arbejdskraft bliver udnyttet groft. I fagbevægelsen arbejder vi sammen på tværs af grænser og hjælper med at opbygge fagforeninger, og vi stiller krav om minimumsrettigheder både i Europa og i resten af verden. Så… hvis du ikke allerede er medlem af en fagforening, så skynd dig at blive det. For sammen er vi stærkere”, lød FTF-formandens opfordring fra 1. maj-talerstolen til stort bifald.

Bente Sorgenfrey taler igen i Fælledparken i dag kl. 15 i Socialarbejdernes Telt.