De samlede lønrammer for hhv. kommunerne, regioner og staten vil være meget lig hinanden. Det betyder ikke, at SOSU’er, folkeskolelærere, konstabler og læger får det samme ud af overenskomsterne – men der vil være generelle lønstigninger og pensionsforbedringer, som alle får del i. 

Sideløbende med de generelle forhandlinger foregår der specialforhandlinger. Her forhandles om at fordele de lønpuljer, der er øremærket til de enkelte organisationer og faggrupper.

En gruppe har måske behov for at hæve pensionsbidraget en anelse, mens en anden vil give de lavest lønnede et løft.

Men der kan også være mere principielle spørgsmål på dagsordenen, som det var tilfældet i 2013, da folkeskolelærernes arbejdstid var det helt store tema.

Inden for det offentlige er regeringen selv part i forhandlingerne, da det er en minister fra regeringen, der sidder for bordenden på det statslige område. Det er også her, den overordnede lønramme forhandles på plads.