De to hovedorganisationer FH og DA, har to primære opgaver, når der forhandles overenskomster.

De sørger for at koordinere forhandlingerne på henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiversiden. 

I slutfasen kan der være områder, hvor partnerne endnu ikke er kommet frem til en aftale.

Her foregår de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden evt. kan bistå og hjælpe parterne med at finde en løsning.

FH bistår ved disse forhandlinger efter behov. 

Til slut fremsætter Forligsinstitutionen et mæglingsforslag efter at have rådført sig med FH og DA.

Rollen som koordinator

Som koordinator skal FH holde styr på, hvor langt forhandlingerne er på de enkelte områder. Rollen er især vigtig, når forhandlingerne flyttes til Forligsinstitutionen.

Her bliver en repræsentant fra FH tilknyttet forhandlingerne på hvert af de overenskomstområder, der er i ilden. FH’s rolle er her dels at være en bisidder, der kan hjælpe med at se en fastlåst situation fra en ny synsvinkel.

Før hver overenskomstrunde nedsætter FH et forhandlingsudvalg, der mødes jævnligt under forhandlingerne.