FÆLLES UDFORDRING: DEN MANGLENDE ORGANISERING

39 %

… af arbejdsstyrken er i dag medlem af en FH-organisation

33 %

… af arbejdsstyrken er i dag uorganiserede

40%

.. af lønmodtagere i den private sektor er uorganiserede

260.000

… uorganiserede lønmodtagere overvejer at blive medlem af en fagforening<br> 

Særligt fokus i arbejdet med organisering

Hvis fagbevægelsen skal organisere flere, er det nødvendigt at forstå de forskellige lønmodtagertyper. Kongresprojektet har identificeret fem lønmodtagertyper, når det kommer til synet på og tilknytningen til fagbevægelsen

HENT SAMTALESTARTER

DE UNGE OG ORGANISERING

72 %

… af de unge lønmodtagere under 25 år er uorganiserede

80 %

… af alle lønmodtagere har været betalende medlemmer af en overenskomstbærende fagforening, når de bliver 30 år

36 %

… af de 30-årige lønmodtagere er medlem af en FH-organisation

SAMMEN SKABER VI DANMARK

KONGRES 2022

Fagbevægelsens Hovedorganisation afholdte 1. ordinære kongres den 31. oktober-1. november 2022.

pris
pris
pris
De nominerede er:
PRIS
PRIS
PRIS
To faglige sekretærer fra 3F har formået at engagere hundredvis af elever i fagforeningsarbejde. I sig selv en bedrift – og så oven i købet i en branche, som er udfordret af lav organisering og overenskomstdækning. De to har netop modtaget FH’s ’Stærkere Sammen’-pris for deres indsats.
kongres: valg
kongres: valg
kongres: valg
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, blev i dag genvalgt på FH’s kongres uden modkandidater. Hun fortsætter hermed som politisk leder af 1,3 millioner lønmodtagere organiseret i FH’s 65 medlemsforbund. Også de to næstformænd Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund blev genvalgt på kongressen.
resultater
resultater
resultater
Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder sin første ordinære kongres den 31. oktober – 1. november 2022. Allerede i 2005 kom det første konkrete forslag om at fusionere LO og FTF til én stor, stærk organisation. Ti år senere vedtog LO’s og FTF’s kongresser at arbejde hen imod en fælles hovedorganisation med tilsammen 1,3 mio. medlemmer. Fusionen blev…