OK17

Ja til OK17

Med en historisk høj stemmeprocent har et pænt flertal stemt ja til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked.

Lønmodtagerne har stemt ja ved OK17

Torsdag den 20. april blev resultatet af afstemningerne om overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked godkendt. DA’s bestyrelse og 57 procent af lønmodtagerne har godkendt de nye overenskomster, der løber i perioden 2017-2020.

Mærkbare forbedringer og god balance i skitsen til mæglingsforslag

?Der er pæne lønstigninger og bedre uddannelsesmuligheder for lønmodtagerne de næste tre år. Vi tager yderligere skridt i kampen mod social dumping. Og så er 2017 året, hvor fuld løn under forældreorlov kommer ind på det private arbejdsmarked. Det er vi meget tilfredse med?, siger LO's formand Lizette

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger.

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger.

Pæne lønstigninger og redskaber mod social dumping til byggeriet

Gode lønstigninger, forbedrede forhold for børnefamilierne og seniorer, bedre indsats for arbejdsmiljø og uddannelse ? og ikke mindst nye og en bedre redskaber mod social dumping. Det er de væsentlige hovedresultater i den overenskomstaftale, som 3F's byggegruppe i dag har indgået med Dansk Byggeri. Den kommer til at dække 80.000 bygningsarbejdere i Danmark.

LO: Transportforlig med fremtidsperspektiver

Løn- og arbejdsvilkårene for chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere er forhandlet på plads. I dag nåede parterne, 3F Transport og DI, til enighed om en ny, treårig overenskomst, der foruden en reallønsfremgang har fokus på social dumping, bedre muligheder for såvel seniorer som børnefamilier og på fremtidens kompetencebehov.