? Også med denne aftale styrkes indsatsen mod social dumping og brodne kar, der underbyder det danske arbejdsmarked med urimelige løn- og arbejdsvilkår. Vi får grundfæstede regler for arbejdsgivernes ansvar i forhold til deres underleverandører. De skal sikre, at man ikke bruger underentrepriser til at omgå overenskomsten. Samtidig får vi nu indført mulighed for fællesmøder ? og ligesom i transportens overenskomster får entreprenørerne nu pligt til at oplyse, hvem de bruger som underentreprenører, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Aftalen sikrer foruden en mærkbar fremgang på lønninger og prislister. Og ligesom med både industriens og transportsektorens overenskomstaftaler er er gode forbedringer for børnefamilier.

? Sammen med børneomsorgsdage og bedre muligheder for frihed når børnene bliver syge, styrker også byggeriet børnefamiliernes handlefrihed. 2017 er desuden året, hvor fædrene får forbedret deres muligheder for at holde en større del af forældreorloven, siger Lizette Risgaard med henvisning til, at der nu er fuld løn under forældreorloven.

Overenskomstaftalen giver et markant løft af arbejdsmiljøindsatsen. Blandt andet udvides den opsøgende og vejledende indsats på byggepladserne med 25 pct. Og samtidig forpligter parterne sig til at sikre, at flere ufaglærte løfter sig op til at blive faglærte.

? Det er to væsentlige resultater. Byggebranchen er en slidsom branche ? og derfor er det godt, at der nu sættes endnu bedre ind med forebyggelsen. Samtidig skal vi have sikret, at langt flere ufaglærte tager springet og tager en faglært uddannelse, siger Lizette Risgaard.

For seniorerne i byggesektoren er der nu mulighed for at afholde seniordage.

? Der er nu bedre mulighed for at trappe ned hen imod slutningen af arbejdslivet. På den måde er man også med til at sikre en bedre fastholdelse af seniorerne, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.