I dag har et pænt flertal af lønmodtagerne stemt ja til deres nye overenskomster på det private arbejdsmarked. ?Det er en god dag for lønmodtagerne, for der er rigtig mange forbedringer, bl.a. når det gælder børnefamilierne, seniorerne, lønstigninger, efteruddannelse og bekæmpelse af social dumping?, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Kommentaren kommer på baggrund af, at forligsmand Ole Hasselgaard netop har offentliggjort resultatet af urafstemningen på det private arbejdsmarked om de næste tre års overenskomster. 56,5 pct. stemte ja, 43,5 pct. stemte nej, og stemmeprocenten blev 51,8.

? Der er opnået rigtig gode aftaler med mange forbedringer, bl.a. når det gælder børnefamilierne, seniorerne, lønstigninger og efter/videreuddannelse, siger Lizette Risgaard.

? Derudover er der i en række aftaler bedre muligheder for dem, der ønsker flere seniorfridage, og der er flere penge på fritvalgskontoen. Desuden er der også på nogle områder kommet øget adgang til at kontrollere arbejdsgivere, der hyrer vikarer og underleverandører, og selv om vi stadig ikke er i mål, er det endnu et skridt i den rigtige retning, siger Lizette Risgaard.

? Det glæder mig, at stemmeprocenten denne gang er historisk høj og ikke mindst, at der er et pænt flertal for ja. Det viser, at medlemmerne har et stort engagement i deres overenskomst og at de bakker op om resultatet, siger Lizette Risgaard.

? Der er heller ikke nogen tvivl om, at der helt naturligt er stor opmærksomhed, når man ændrer på noget, specielt når vi taler om arbejdstid. Den bekymring skal vi tage alvorligt, siger Lizette Risgaard og pointerer, at arbejdstiden i Danmark stadig er 37 timer pr. uge.

Se afstemningsresultatet her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.