? Med aftalen styrkes indsatsen mod social dumping og brodne kar, der underbyder det danske arbejdsmarked med urimelige løn- og arbejdsvilkår. Fremover kan tillidsrepræsentanter på virksomhederne få oplyst, hvilke underleverandører, der bliver brugt på virksomheden. Sammen med et bedre indblik i, om vikararbejde reelt er vikararbejde, er der nu sikret et mere vågent øje på virksomheder, der forsøger at slippe uden om at give ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Lizette Risgaard.

Aftalen sikrer foruden en reallønsfremgang en række forbedringer for børnefamilierne ? og for seniorerne.

? Sammen med børneomsorgsdage og bedre muligheder for frihed når børnene bliver syge, styrker også transportens organisationer børnefamiliernes handlefrihed. Det samme gjorde man i industrien for nylig. 2017 er desuden året, hvor fædrene får forbedret mulighederne for at kunne holde en større del af forældreorloven, siger Lizette Risgaard med henvisning til, at der nu er fuld løn under forældreorloven.

For seniorerne i transportsektoren er der nu mulighed for op til 32 seniorfridage.

? Der er nu bedre mulighed for at trappe ned hen imod slutningen af arbejdslivet. På den måde er man også med til at sikre en bedre fastholdelse af seniorerne, siger Lizette Risgaard.

Med forliget tager transportsektorens brancher også skridt til en bedre fremtidssikring af medarbejderne i en tid, hvor automatisering, digitalisering og bl.a. mere komplicerede køretøjer, grej og logistiksystemer vil sætte pres på kompetenceudviklingen.

Forliget i transportsektoren er den første inden for normallønsområdet og får derfor væsentlig betydning for den række af andre overenskomster med normalløn, der forventes forhandlet på plads i den kommende tid.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.