Rigtig mange lønmodtagere har valgt at stemme om de nye overenskomster på det private arbejdsmarked, og stemmeprocenten er denne gang på 51,8 procent mod 38 procent i 2014.
I Dansk El-Forbund er stemmeprocenten fordoblet fra 30 til 60 procent siden sidste afstemning for 3 år siden, men også HK Handel, HK Privat og Teknisk Landsforbund melder om højere stemmeprocent blandt medlemmerne.
Stemmeprocenten kan være afgørende for udfaldet af afstemningen, fordi der kræves et simpelt flertal af nej-stemmer, for at resultatet bliver forkastet, men kun hvis stemmeprocenten er over 40 procent.
Er stemmeprocenten under 40, skal 25 procent af samtlige stemmeberettigede stemme nej for at kunne forkaste forslaget.
I Finansforbundet, som ikke indgår i mæglingsskitsen, er der allerede stemt om overenskomstresultatet mellem Forbundet og FA. Her har 95,4 procent stemt ja, mens 4,2 procent stemte nej. 71,6 procent af de stemmeberettigede har valgt at bruge deres ret til at stemme om den nye overenskomst.