Økonomisk politik

Ulighed - stop den stigende ulighed, barn der kigger ud ad vinduet

Vi skal stoppe den stigende ulighed

Statsministeren indledte sin nytårstale med ordene ”Det går godt i Danmark”. Og det går da også godt for dansk økonomi. Men den økonomiske fremgang er ikke kommet alle til gavn. Mens de rigeste 10 pct. af befolkningen i gennemsnit har fået 65.000 kr. mere imellem hænder om året siden 2010, så er det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattigste blot 3.000 kr.

Ringe opbakning til at udlicitere offentlige opgaver

Regeringen vil tvinge kommuner og regioner til at sætte flere af deres opgaver - fx børnepasning og ældrepleje – i konkurrence med private firmaer. Men regeringens linje har ringe opbakning fra befolkningen, viser ny undersøgelse.

LO’s arbejdsløshedsnotat juni 2017

Udgivet: 11-08-2017 Juni 2017. Omtrent uændret arbejdsløshed i juni. Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra maj til juni 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400 fuldtidspersoner, jf. tabel…