Økonomisk politik

LO’s arbejdsløshedsnotat juni 2017

Udgivet: 11-08-2017 Juni 2017. Omtrent uændret arbejdsløshed i juni. Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra maj til juni 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400 fuldtidspersoner, jf. tabel…

Øje på beskæftigelsen, november 2016

Øje på beskæftigelsen er en økonomisk rapport, som beskriver udsigterne for dansk økonomi. KUN TIL DOWNLOAD Tidligere udgaver kan downloades her: https://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/oekonomisk-politik-tal-analyser/oeje-paa-beskaeftigelsen/ https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2107-opb-november2016.pdf