Jura

Østre Landsret ændrer praksis om bevisbyrde i ligebehandlingssag

En kommende far blev afskediget under sin kones graviditet. Tidligere ville sådan en afskedigelse skulle bedømmes efter ligebehandlingslovens § 16 a om delt bevisbyrde – Østre Landsret har nu ændret denne praksis og bestemmer, at der er omvendt bevisbyrde i disse sager.

Facebook og Twitter udfordrer ansættelsesretten

De sociale medier har indtaget landets arbejdspladser. Det stiller ikke alene krav til medarbejdernes disciplin, men også til lederne og tillidsrepræsentanterne, der skal sørge for, at ansættelsesretten bliver overholdt.

Ingen lønforhøjelse på grund af barsels- og forældreorlov

I en netop afsagt dom af 14. maj 2012 har Højesteret givet en kvindelig medarbejder medhold i et krav på efterregulering af sin løn, fordi kvinden ikke blev indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov, hvorved hun gik glip af en lønforhøjelse. Hun fik desuden en godtgørelse herfor samt en godtgørelse for uberettiget afsked efter ligelønsloven.

Ok at bruge andre fagforeningers navn og logo uden at spørge om lov

Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at Det Faglige Hus’ brug af 3F’s navn og logo i en hvervekampagne uden tilladelse var lovlig. Det skyldes, at en fagforenings hvervekampagner ikke anses for en erhvervsmæssig virksomhed, og dermed ikke er omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven. FTF undrer sig over afgørelsen og ser frem til, at Højesteret tager stilling i sagen.

EU-Dom: Arbejdstagere har ret til udbetaling af op til 4 ugers ikke-afholdt ferie

En ny dom fra EU- Domstolen slår fast, at arbejdstagere har ret til at få udbetalt op til 4 ugers ferie, som de ikke har holdt på grund af sygdom. Dommen er afsagt som en præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af arbejdstidsdirektivet art. 7 i relation til spørgsmålet om en tysk tjenestemands ret til udbetaling af ikke afholdt ferie på grund af sygdom.