Erhvervsuddannelse

Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

Kvalitetsudvalget har sat et vigtigt fokus på de videregående uddannelsers kvalitet og relevans. ?Men ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser?, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Praktikcentrene udvikler sig positivt

Selv om der er store forskelle på de nye praktikpladscentre, får mange unge adgang til praktikpladser i virksomheder via centrene. Den positive udvikling fremgår af ny rapport, som Undervisningsministeriet lige har offentliggjort.

De 30.000 praktikpladser må frem i lyset

Der er mulighed for at skabe over 30.000 flere praktikpladser i danske virksomheder, viser ny rapport fra Undervisningsministeriet. ?Virksomheder og institutioner må nu tage ansvar og oprette flere pladser til de i alt 11.000 unge, der mangler praktikplads i en virksomhed ?, siger LO-sekretær Ejner K.

DA og LO støtter SkillsDenmark

SkillsDenmark, der står for Danmarksmesterskaberne for unge håndværkere i denne uge, har fået en solid økonomisk håndsrækning af LO og DA. Formålet med den økonomiske håndsrækning er at gøre endnu flere unge opmærksomme på de gode karrieremuligheder, en faglært uddannelse giver.