Regeringens udspil indebærer bl.a., at der afsættes 2 mia. kr. de næste fire år til at finansiere i alt 55 initiativer, der skal forbedre søgningen til erhvervsuddannelserne og løfte kvaliteten.

? LO og DA har peget på, at 500 mio. kr. om året de næste fire år er nødvendigt for at styrke erhvervsuddannelserne. Det imødekommer regeringen næsten, selv om nogle af pengene skal deles med folkeskolen. Det vil jeg godt kvittere for, siger Lizette Risgaard.

Regeringen foreslår bl.a. at forbedre overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse ved fx at styrke folkeskolelevernes praktiske færdigheder og hjælpe de unge med at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse.

? Der er helt rigtigt at styrke de praktiske færdigheder i folkeskolen og at udfordre de unges uddannelsesvalg allerede fra 7. klasse. Og så er jeg også enig i at se på, om 10. klasse kan nytænkes.

Mere hjælp til elever, der har brug for det
Regeringen foreslår samtidig, at flere unge får mulighed for et helt års grundforløb, så de har en bedre baggrund at træffe deres valg på. Desuden skal unge i starten af 20?erne eller ældre kunne få mere undervisning, hvis de har behov for det, ligesom der skal bedre og tydeligere veje til en videregående uddannelse.

? Regeringen kommer med en hel lille perlerække af forbedringer, som vi har efterlyst. Fx er det fint, at flere unge får mulighed for et års grundforløb, så de får bedre tid til at træffe et valg. Det er også rigtig godt, at de lidt ældre elever får mulighed for ekstra undervisning, hvis de har brug for det. Og så er det rigtig positivt, at regeringen vil forbedre mulighederne for at fortsætte i en videregående uddannelse. Det vil gøre uddannelserne endnu mere tiltrækkende, siger Lizette Risgaard.

Forkert at målrette uddannelser til lokalt arbejdsmarked
Endelig foreslår regeringen, at erhvervsskolerne kan oprette lokale uddannelser og begrænse arbejdsmarkedets parters indflydelse på udviklingen af uddannelserne. Det er LO lodret imod.

? Det giver slet ikke mening, at skolerne kan oprette lokale uddannelser, hvor de unge og deres forældre ikke aner, hvad de får. Det er også helt afgørende, at virksomhederne ved, hvad indholdet af uddannelserne er uanset, hvor i landet man er uddannet. De unge skal ikke gøres til gidsler i forskellige lokale uddannelser hvor der hverken er praktikpladser eller et arbejdsmarked, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14.