LO?s formand Lizette Risgaard glæder sig over, at et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny aftale for erhvervsskolernes økonomi.

? Aftalen er et godt skridt på vejen. Den giver ro om erhvervsskolernes økonomi de næste år. Men hvis vi skal løse manglen på faglærte i fremtiden, må man være endnu mere ambitiøse. Jeg hæfter mig desuden ved, at der er aftalt en række initiativer, som der skal arbejdes videre med. Det arbejde glæder vi os til at bidrage konstruktivt til, siger LO?s formand.

At politikerne har lyttet til fagbevægelsen, arbejdsgiverne og de unges krav om at fjerne de årlige besparelser på erhvervsskolerne, regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, er helt afgørende, siger LO?s formand:

? LO og DA har længe argumenteret for, at disse besparelser er ødelæggende for erhvervsskolerne og deres mulighed for at uddanne flere dygtige faglærte. På sigt vil afskaffelsen af besparelserne og de bedre vilkår for at begynde på en erhvervsuddannelse betyde, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Der mangler fortsat 500 mio. kr.
Hun er meget tilfreds med, at politikerne har valgt at benytte LO?s forslag om at give flere unge mulighed for at prøve forskellige fag af, inden de endegyldigt skal vælge uddannelse. Politikerne har også fulgt LO?s forslag om at give voksne, der mangler forudsætninger for at tage en erhvervsuddannelse, bedre muligheder, ved at tilbyde et nyt 10 ugers ekstra grundforløb.

Det bekymrer dog LO, at erhvervsskolernes økonomi trods afskaffelse af besparelser fortsat mangler yderligere investeringer:

? LO har tidligere peget på, at der mangler ca. 500 mio. kr. i skolernes økonomi, før disse er økonomisk sikret helt frem til 2022. Disse penge havde vi gerne set, at politikerne havde fundet i finanslovforhandlingerne.

Pressekontakt:
Anette Bindslev, mobil: 23384214