Dagpenge

Et mere trygt og rimeligt dagpengesystem

LO og FTF bakker op om Dagpengekommissionens nye dagpengesystem, der skaber større tryghed og retfærdighed for arbejdsløse. Det nye dagpengesystem er mere attraktivt at være medlem af end det gamle. De to hovedorganisationer er dog kommet med en mindretalsudtalelse, hvor de højst accepterer én karensdag hver fjerde måned, hvor kommissionen lægger op til to karensdage hver tredje måned.

FTF og LO lancerer ni principper for nyt dagpengesystem

Forringelserne af dagpengesystemet har sat den danske flexicurity-model under pres og kastet alt for mange ud i økonomisk usikkerhed. Det mener LO og FTF, der derfor melder sig på banen med ni principper, som den kommende regering bør basere forhandlingerne om et nyt dagpengesystem på.