Dagpenge

Kortere ansættelser bliver mere attraktive for arbejdsløse

Det er positivt, at det nu bedre kan betale sig for arbejdsløse at tage kortere ansættelser. Men systemet kræver nok lidt vejledning af den enkelte, siger Ejner K. Holst på baggrund af at regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti netop har indgået en ny aftale om supplerende dagpenge.

Dagpengereformen hjælper dem, der har det sværest

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen understregede over for LO-kongressen, at den nye reform giver et mere stabilt arbejdsmarked og bedre tryghed for de arbejdsløse. Hun fremhævede også de værdier, partiet deler med fagbevægelsen. Og hun afslørede, at hun kommer til at savne Harald Børsting.

Et mere trygt og rimeligt dagpengesystem

LO og FTF bakker op om Dagpengekommissionens nye dagpengesystem, der skaber større tryghed og retfærdighed for arbejdsløse. Det nye dagpengesystem er mere attraktivt at være medlem af end det gamle. De to hovedorganisationer er dog kommet med en mindretalsudtalelse, hvor de højst accepterer én karensdag hver fjerde måned, hvor kommissionen lægger op til to karensdage hver tredje måned.

FTF og LO lancerer ni principper for nyt dagpengesystem

Forringelserne af dagpengesystemet har sat den danske flexicurity-model under pres og kastet alt for mange ud i økonomisk usikkerhed. Det mener LO og FTF, der derfor melder sig på banen med ni principper, som den kommende regering bør basere forhandlingerne om et nyt dagpengesystem på.