netop har indgået en ny aftale om supplerende dagpenge.

Aftalen er en opfølgning på den tidligere aftale om ?et tryggere dagpengesystem?. Med den nye aftale fastholdes det nuværende ugebaserede system for supplerende dagpenge, dog på den måde, at det fremover vil være muligt at påbegynde genoptjeningen, inden retten til supplerende dagpenge udløber. I dag kan genoptjeningen af nye supplerende dagpenge først påbegyndes, når alle 30 uger er ?brugt?. Det vil samtidig være muligt at forlænge de supplerende dagpenge med yderligere 12 uger, når den arbejdsløse har haft perioder med fuldtidsbeskæftigelse undervejs.

? Det er positivt, at de arbejdsløse nu har større gevinst ved at tage alt arbejde, herunder kortere varende arbejde. Sammen med de bedre muligheder for genoptjening af dagpenge, var det målet med det nye dagpengesystem, siger Ejner K. Holst.

Aftalepartierne har valgt at følge dagpengekommissionens anbefaling om at afskaffe reglerne om overskydende timer.

Jeg er glad for, at politikerne her har fulgt Dagpengekommissionens anbefaling, siger Ejner K. Holst.

Arbejdsgruppe skal se på selvstændige og atypisk ansatte
Tilbage fra Dagpengekommissionens arbejde står nu at få nedsat en arbejdsgruppe til at se på reglerne for selvstændige og atypisk ansatte. LO ser gerne, at dette arbejde går i gang hurtigst muligt. Dermed kan de anbefalinger, som arbejdsgruppen måtte foreslå, træde i kraft sammen med det nye dagpengesystem.

? Arbejdsgruppen skal i gang nu. Det er vigtigt, at dagpengereglerne for atypiske ansatte bliver mere enkle og nemmere at forstå. Det skal ikke være en syltekrukke, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.