Markant flere voksenlærlinge
Læs mere

Potentialet for at få mere faglært arbejdskraft er stort. Men vi kan ikke gøre det alene

Ejner. K Holst

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikrer vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Danmark kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Helt konkret viser fremskrivninger, at vi kommer til at mangle mellem 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Og løsningen? Ja den ligger lige for. Vi skal have landets arbejdspladser til at ansætte flere voksenlærlinge- og elever

Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bliv voksenlærling

Er du over 25 år, kan du blive voksenlærling eller elev. Som voksenlærling er du rustet til fremtidens arbejdsmarked. Og du tjener penge samtidig!

Læs mere på voksenlærling.nu

Ansæt en voksenlærling

Hvis jeres virksomhed mangler arbejdskraft eller nye resurser, så bliv her klogere på, hvordan du ansætter en voksenlærling eller elev. I får i en person med masser af livs- og erhvervserfaring

Læs mere på voksenlærling.nu

Voksenlærling.nu : Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fordelsfolder

  • Løn under uddannelsen: Som voksenlærling får du løn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleophold. Lønnen svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte – enkelte fag har særlige overenskomstregler på området.
  • Tidligere erhvervserfaring kan forkorte din uddannelse:
  • Måske har du erfaring fra tidligere jobs? Du har mulighed for at få godskrevet denne erfaring, så du bliver udlært på kortere tid. Du kan på www.euv25.dk få en vejledende vurdering af, hvor meget din uddannelse kan forkortes.
  • Gode muligheder for beskæftigelse i fremtiden: En faglært uddannelse vil give dig større jobsikkerhed i fremtiden, samt mulighed for en højere løn.

Download fordelsfolder

Læs mere på voksenlærling.nu