ETUC: Tesla fører an i angreb på lønmodtageres rettigheder i Europa

GLOBAL RIGHTS INDEX 2024 CHOKERER: Tesla's afvisning af kollektive forhandlinger markerer en bekymrende tendens, hvor arbejdstagernes rettigheder eroderes i Europa. Nye tal påpeger at over halvdelen af Europas lande krænker rettighederne til kollektive forhandlinger, mens tre fjerdedele af landene bryder retten til at strejke

Murer flytter på mursten

Generation Z: Kæmper med lav løn og stress på jobbet

For mange unge oplever lav løn, stress og fysisk nedslidning i deres første job. Især unge mellemledere og ansatte i fysiske job kæmper med stress og belastning. Der er behov for handling for at forbedre arbejdsvilkårene for den yngre generation, slår FH fast i rapport.