Forfatter: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Foto af FH-huset med FH-flag

FH søger konsulent med fokus på organisering

Vil du være med til at vende medlemsudviklingen i fagbevægelsen? Færre og færre danskere er medlem af en overenskomstbærende fagforening i Danmark. Det er en stor udfordring – ikke bare for fagbevægelsen men på sigt også for de danske lønmodtagere og samfundet som helhed.

Foto af FH-huset med FH-flag

FH søger juridisk studenter-medhjælper

Vil du bruge dine juridiske kompetencer til at gøre en forskel for danske lønmodtagere?
Så skal du søge om at blive ny juridisk studentermedhjælper i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Opgør med kønsopdelte uddannelser kræver fælles indsats

En kulturforandring, der får unge til at vælge uddannelse og job efter egne ønsker og evner – og ikke køn – kræver en indsats fra flere fronter. Derfor er arbejdsmarkedsparterne gået sammen i et partnerskab, der i første omgang kommer med en række anbefalinger, der skal understøtte en bedre kønsbalance i fremtiden.

Kursus på Kobæk Strand, Jesper Ludvigsen

Vigtig aftale om efteruddannelse sikrer stabilitet på området

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en ny trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). ”Vi står over for store forandringer på arbejdsmarkedet, og her er VEU en afgørende nøgle til at sikre lønmodtagerne de rette kompetencer. Derfor er den her aftale godt nyt for både lønmodtagere, arbejdspladserne og udbyderne”, siger næstformand i FH, Nanna Højlund.